"Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır."
Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Prof. Dr. Anıl Çeçen

ANKA Enstitüsü


Prof. Dr. Anıl Çeçen Kimdir

24   MAYIS   1948  tarihinde  ANKARA’da  doğdu .

1958 yılında Anıttepe  ilkokulunu  bitirdi .

I966 yılında  TED  ANKARA  KOLEJİ’nden   mezun  oldu .

I970  yılında  ANKARA  HUKUK FAKÜLTESİ’ni  bitirdi

1971  yılında  ANKARA  BAROSU’nda  avukatlık stajını tamamladı .

1971  yılında TÜRKİYE VE ORTA DOĞU  AMME İDARESİ  ENSTİTÜSÜ’ne asistan oldu . I2 Mart döneminde o dönemin hükümeti tarafından hazırlanan İdari Reform komisyonunda merkezi idare sekreteri olarak görev yaptı .I990 yılı sonrasında 2013 yılına kadar  TODAİE yönetim kurulunda üniversite temsilcisi olarak görev yaptı .

1972 yılında  ANKARA HUKUK FAKÜLTESİ’ne  asistan olarak geçti .Üniversite dergilerinde çeşitli bilimsel araştırmaları yayınlandı .

Üniversite öğrenciliği yıllarından başlayarak  ANKARA’da yayınlanan ULUS,BARIŞ,HALKÇI,YENİGÜN, GÜNEŞ  ve AYYILDIZ   gibi günlük gazetelerde  araştırmacı ve köşe yazarı olarak görev yaptı .

1978 yılında  Ankara Hukuk Fakültesinde Genel Kamu Hukuku alanında doktorasını tamamladı .

I970’li yıllarda Kemalist ideolojinin  aylık dergisi olarak ADIM dergisini arkadaşları ile birlikte  yayınladı.Sonraki yıllarda ise HALKEVLERİ  Dergisini genel yayın yönetmeni olarak yayınladı .

Asistanlık yıllarında üniversite içinde ve  dışında çeşitli araştırma ve eğitim çalışmalarına katıldı .

1974-1975 yılları arasında HALKEVLERİ  genel sekreterliği görevini  yürüttü .

1975- 1977 yılları arasında HALKEVLERİ GENEL YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI  yaptı .

1972-1978 yılları arasında  HALKEVLERİ ATATÜRK ENSTİTÜSÜ GENEL  SEKRETERLİĞİ  görevini  sürdürdü .

1976-1978  yılları arasında UNESCO Eğitim Komisyonu sekreterliği görevini  yürüttü .

1976-1986 yılları arasında Ankara Sanat Kurumu Başkanlığı görevini yaptı .Bu kurumun başkanı olarak  başkentte önemli kültürel etkinlikleri yerine getirdi .

1990 yılında arkadaşları ile beraber ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ’ni kurdu. Önce kurucu genel sekreter olarak ,daha sonra da genel başkan yardımcısı olarak  on yılı aşkın bir süre bu derneğin yönetiminde bulundu ve yurt düzeyinde örgütlenmesinde fiilen görev yaptı .Son yıllara kadar derneğin üst düzey yönetiminde etkin çalışmalarda bulundu .

2000’li yıllarda  başkent ANKARA’da  Türkiye’nin ilk ulusal düşünce kuruluşu olan AVRASYA STRATEJİK  ARAŞTIRMALAR KURUMU’nun kurucusu oldu ve beş yıl süre ile bu kurumun yönetiminde görev yaptı .

TODAİE- TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSİNDE , 25 Yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak  görev yaptı .

AVRASYA DOSYASI , STRATEJİK ANALİZ  ,JEOPOLİTİK ,2023 , MÜDAFAİ  HUKUK  ,DÜŞÜN YAZILARI   ,YANKI  gibi aylık dergilerde düzenli olarak  siyaset bilimi ,hukuk,jeopolitik ve stratejik konularda  üç yüzden fazla makalesi  yayınlandı .  Ayrıca haftalık yayınlanan ULUS  gazetesinde beş yıl süre ile  siyasal konularda makaleleri yayınlandı .

Halen kemalistyaklasim.info isimli  internet sitesinde   altı yüzü aşkın makalesi yayınlanmaktadır .

1980’li yıllarda üniversitelerde  YÖK düzenine  geçilirken üniversiteden ayrılmak zorunda kaldı .1985 yılında dışarıdan sınava girerek  Genel Kamu Hukuku alanında doçentlik ünvanını kazandı . On yıllık avukatlık döneminden sonra 1990 yılı başında Danıştay kararı ile  üniversiteye dönerek  Genel Kamu Hukuku  dalında Profesör oldu . Bu yıldan sonra yoğun öğretim programları yürüterek , üniversitede Genel Kamu Hukuku ,İnsan Hakları ,Siyaset Bilimi ,Devlet ve Jeopolitik ,Atatürk İlkeleri ve  Cumhuriyet tarihi  alanlarında  çeyrek yüzyıla yaklaşan  bir süreçte dersler verdi . Ankara Hukuk Fakültesinin yanı sıra  on yıla yakın bir süre  Gazi Üniversitesi Hukuku Fakültesinde de Genel Kamu Hukuku dersleri  verdi .

1992-1996 yılları arasında  Kültür Bakanlığı danışmanı olarak görev yaptı .Aynı süre içinde Birleşmiş Milletlere bağlı olan  WİPO  isimli  uluslar arası düşünce hakları kurumunda  Türkiye delegesi olarak  görev yaptı . Uluslar arası alanda telif haklarının geliştirilmesi ile ilgili çeşitli toplantılarda Türkiye’yi temsil etti .

1997-2000 yılları arasında  Başbakanlık çatısı altında İnsan haklarından sorumlu devlet bakanlığı danışmanı olarak görev yaptı .İnsan hakları yüksek kurulunun oluşumunda ve Başbakanlık çatısı altında insan hakları ile ilgili birimlerin  kurulmasında çeşitli görevler yaptı . Türkiye’nin insan hakları sorunlarının çözümü doğrultusunda çeşitli raporlar ve tasarılar hazırladı .Uluslararası insan hakları konferanslarında Türkiye Cumhuriyetini delege olarak temsil etti .

1990 yılında bir grup   Türkoloji ve Hungaroloji uzmanı  ile birlikte Türk-Macar Dostluk Derneği’ni kurdu . Yirmi yılı aşkın bir süredir bu derneğin başkanı olarak Türkoloji’nin halen merkezi konumundaki Macaristan ile  Türkiye’nin ilişkilerinin geliştirilebilmesi için çeşitli  ortak  çalışmalarda bulundu .

Halen Ankara Hukuk Fakültesi Genel  Kamu Hukuku anabilim dalı başkanı ve gene aynı fakültenin  Kamu Hukuku bölümü başkanı olarak  görev yapmaktadır . Lisans eğitimi çalışmalarının yanı sıra  geleceğin öğretim üyelerini yetiştirebilme doğrultusunda  lisansüstü çalışmalara da ağırlık vermektedir .

Genel kamu hukuku ,siyaset bilimi , Atatürk,cumhuriyet tarihi ,jeopolitik,ve strateji alanlarında   otuza yakın kitabı yayınlanmıştır . Bu kitapların listesi aşağıda yer almaktadır.

Prof. Dr. ANIL  ÇEÇEN’NİN YAYINLANMIŞ OLAN KİTAPLARI

 1. SENDİKALİZM  - Ankara  1970 , 238
 2. TÜRKİYE’de SENDİKACILIK - Özgür İnsan Yayınları ,Ankara 1973, 242s
 3. ADALET KAVRAMI - May yayınları, İstanbul 1981, 272 s.
 4. SOSYAL DEMOKRASİ – Devinim Yayınları, Ankara 1984, 248s.
 5. KÜLTÜR VE POLİTİKA - Gündoğan Yayınları, Ankara 1996, 368s.
 6. ATATÜRK VE CUMHURİYET-İmge Yayınları, Ankara 1995, 384s.
 7. DÜŞÜNCE HUKUKU – Doruk Yayınları, Ankara 1995, 584s
 8. ULUSAL SOL – Toplumsal dönüşüm Yayınları, İstanbul 2005, 288s.
 9. ATATÜRK VE AVRASYA – Cumhuriyet Yayınları, İstanbul, 350s.
 10. HALKEVLERİ – Tarihçi Kitapevi, İstanbul 2018, 450s.
 11. İNSAN  HAKLARI –Savaş yayınları, Ankara 2000, 371s.
 12. İNSAN HAKLARI REHBERİ –Bilim Yayınları, Ankara 1999, 844s.
 13. ÇEÇENİSTAN DOSYASI –Avrasya Yayınları, Ankara 2002,416s.
 14. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUS DEVLETİ - Fark Yayınları, Ankara 2002, 620s.
 15. KEMALİZM-Fark Yayınları, Ankara 2006, 240s.
 16. TÜRK DEVLETLERİ –Fark Yayınları, Ankara  2006, 568s.
 17. TÜRKİYE VE AVRASYA – Fark Yayınları, Ankara 2006, 528s.
 18. TÜRKİYE’nin  B  PLANI – Kilit Yayınları, Ankara 2011, 543s.
 19. TÜRKİYE’nin AVRUPA MACERASI – Astana Yayınları ,Ankara 2017, 486s.
 20. KIBRIS  ÇIKMAZI – Astana Yayınları, Ankara 2018, 424s.
 21. GÜNCEL  KEMALİZM - Kilit yayınları, Ankara 2009, 537s.
 22. ADD’nin  KİTABI – Tekin Yayınları, İstanbul 2010 , 520s.
 23. GÜNÜMÜZDE  ATATÜRKÇÜLÜK – Togan Yayınları, İstanbul 2013, 392s.
 24. TÜRKİYE’nin  BİRLİĞİ – Togan Yayınları, İstanbul  2013, 520s.
 25. TÜRKİYE VE BALKANLAR – Astana Yayınları, 2015, 468s.
 26. KAPİTOKRASİ – Tarihçi Yayınevi, İstanbul, 2015, 360s
 27. TÜRKİYE’NİN KONUMU – İleri Yayınları, İstanbul, 2015, 416s.
 28. ANKARA  SAVUNMASI – Astana Yayınları, Ankara  2018, (basılacak)
 29. TÜRKİYE VE ORTADOĞU – Destek Yayınları, İstanbul 2018, 550s

 


Prof. Dr. Anıl Çeçen Yazıları


post

İsrail ve Kıbrıs

Prof. Dr. Anıl Çeçen 29.04.2022 04:44

(Bu makale, Kıbrıs’ta yaşanan gelişmelerin İsrail merkezli bir değerlendirmesini içermektedir.)

Detaylı İncele
post

Ukrayna Üzerİnden Kıyamet Senaryosu

Prof. Dr. Anıl Çeçen 15.04.2022 04:18

Dünya kendi halinde yuvarlanıp giderken, yeni bir yıla girme noktasında çok ciddi bir savaş senaryosu ile karşı karşıya kalmıştır.

Detaylı İncele
post

AVRUPA OLMADI, AFRİKA OLUR MU?

Prof. Dr. Anıl Çeçen 09.02.2022 02:31

Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın tam ortalarında kurulmuş bir devlet olarak çok geniş bir jeopolitik alan ile yakın bağlantıları bulunan bir ülke olarak her zaman için ...

Detaylı İncele
post

T Ü R K D Ü N Y A S I B Ü T Ü N L E Ş İ Y O R

Prof. Dr. Anıl Çeçen 21.12.2021 12:30

Tarihin her döneminde var olan ve kurdukları devletler aracılığı ile öne çıkan Türkler , her dönemde dünya siyaseti üzerinde etkili olmuşlar ve dünya tarihinin dö...

Detaylı İncele
post

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Temel Normu

Prof. Dr. Anıl Çeçen 30.11.2021 11:17

Dünyanın merkez ülkesi Türkiye Cumhuriyeti gene bir anayasa değişikliği dönemine doğru sürüklenmektedir

Detaylı İncele