"Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır."
Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Prof. Dr. Zakir AVŞAR

Hacı Bayram Veli Üniversitesi


Prof. Dr. Zakir AVŞAR Kimdir

4 Nisan 1967, Akdağmadeni / Yozgat doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Kayseri’de tamamladı. Ankara Üniversitesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü (1988) mezunu. Birinci yüksek lisans tezi: “Türkiye’de Terörün Görünümü ve Kitle İletişim Araçlarına Yansıması” (İstanbul Üniversitesi SBE, 1990). İkinci yüksek lisans tezi: “Türk Cumhuriyetlerinin Demografik Geleceği” (TODAİE, 1996). 1993’te  doktorasını verdi. Doktora tezi: “Devlet Enformasyon Hizmeti ve Türkiye’de Hizmetinin Görünümü” (İstanbul Üniversitesi SBE). 1997’de iletişim doçenti oldu. Doçentlik tezi: “Ombudsman ve Halkla İlişkiler  Türkiye İçin Bir Takdim Tezi.”

Başbakanlık halkla ilişkiler uzmanı (1989), Etibank uzmanı (1990), Başbakanlık dış Türkler müşaviri (1991), TBMM Başkanlık Divanı müşaviri (1993), Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu görevlisi (1994-96), Başbakanlık Hakla İlişkiler Dairesi başkan vekili (1996), Başbakanlık müşaviri (1996-99), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması genel müdür vekili (1999-2000), RTÜK üyesi (2000-05) olarak olarak görev yaptı.

Makaleleri 1996’dan itibaren Yeni Forum, Yeni Türkiye, Avrasya Etüdleri Dergisi, Eurasian Studies, Avrazya Etyudi, Gençliğin Sesi, Türk Yurdu, Türkiye Günlüğü, RTÜK İletişim dergilerinde yayımlandı. Çeşitli bilimsel kongre, kurultay ve sempozyumlara katılarak bildiriler sundu. Makalelerinin bir bölümü ortak kitaplarda yer aldı.

ESERLERİ:

Babıali’de Kırk Katır Türk Basınında Kavgalar (1991), Kitle İletişim Araçları ve Terör (1993), Yeni Bir Yüzyıla Doğru Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri İlişkileri ve Kısa Bir Değerlendirme ve Öneriler (1993), Yeni Bir Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri (1994), Hoca Ahmet Yesevi Bibliyografyası (1995), Sürgünde 50. Yıl Ahıska Türkleri (1995),  Türkiye - Türk Cumhuriyetleri İlişkileri (1998), Ombudsman Kamu Hakemi Türkiye İçin Bir Mode Önerisi (1999), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden Terör Nedeniyle Göç Eden Ailelerin Sorunları (1999).


Prof. Dr. Zakir AVŞAR Yazıları


post

DEMOKRASİLERDE SİYASET VE TERÖR İÇİÇE OLABİLİR Mİ?

Prof. Dr. Zakir AVŞAR 15.04.2021 04:26

Ülke gündemi bu günlerde terörle irtibatlı ve iltisaklı olduğu düşünülen bir siyasi partinin kapatılıp kapatılmaması ve “fezlekelerle” meşgul.

Detaylı İncele
post

GÖÇ TERMİNOLOJİSİ VE BİZ

Prof. Dr. Zakir AVŞAR 15.02.2021 02:52

Göç hareketleri tarih boyunca insanlığın kaderinde var.

Detaylı İncele
post

STRATEJİK İLETİŞİM VE GÜVENLİK

Prof. Dr. Zakir AVŞAR 25.05.2020 05:21

Küreselleşmenin ve bilişim teknolojilerinin yarattığı bilgi çokluğunda doğru bilgiye ulaşmak, saygınlığı ve imajı korumak, mesajın kitle üstündeki etkisini artır...

Detaylı İncele
post

CORONAVİRÜS TEHDİDİ VE DÜNYAMIZIN GELECEĞİ

Prof. Dr. Zakir AVŞAR 25.04.2020 04:17

Bütün dünya büyük bir salgının etkisi altında. Tarihte buna benzer durumlar yaşanmış ve insanlık büyük bedeller ödeyerek salgınları atlatmış. 100 yıl önce yaş...

Detaylı İncele
post

AKDENİZ’İN GÜVENLİĞİ VE TÜRKİYE

Prof. Dr. Zakir AVŞAR 02.04.2020 04:43

Akdeniz konusu geçmişte bizim gündemimize ağırlıklı olarak Kıbrıs tartışmaları ile girerdi.

Detaylı İncele