"Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır."
Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Erol Başaran Bural

T.E.R.A.M Başkanı


Erol Başaran Bural Kimdir


Erol Başaran Bural Yazıları


post

TERÖRİZMİN YENİ FİNANSMAN ARACI: KRİPTO PARA

Erol Başaran Bural 30.10.2021 10:50

Terör örgütleri, insanlığın hizmetine sunulmuş her türlü yeniliği terörizm faaliyetlerinde kullanıyorlar.

Detaylı İncele
post

TERÖRİZMLE MÜCADELEDE YÖNTEM VE TEKNİKLER

Erol Başaran Bural 15.08.2021 08:04

Terörizm kavramına ilişkin genel kabul görmüş bir tanımlamanın bulunmaması terörizmle mücadele kavramı için de geçerli hale gelmiş, bugüne dek ortak bir tanım üre...

Detaylı İncele
post

İNTİHAR SALDIRILARI VE TERÖRİZM

Erol Başaran Bural 15.05.2021 05:25

İntihar saldırıları, bireysel intihardan faklı olarak, eylemi gerçekleştiren kişiden ziyade üçüncü kişileri hedef almaktadır.

Detaylı İncele
post

TERÖRİZM VE MEDYA

Erol Başaran Bural 15.03.2021 03:50

Terörizmin temel amacı, terör örgütlerinin hedeflerini ve amaçlarını daha geniş kitlelere duyurmak, bu sayede kamuoyu desteğini arkasına almaktır.

Detaylı İncele
post

TERÖRİZMİN FİNANSMANI

Erol Başaran Bural 15.02.2021 02:32

Terör örgütleri örgüt elemanlarının hayatlarını idame ettirebilmek için gerekli olan barınma, yiyecek gibi temel ihtiyaçları karşılamak, örgüte silah, teçhizat ve...

Detaylı İncele