"Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır."
Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Erol Başaran Bural

T.E.R.A.M Başkanı


Erol Başaran Bural Kimdir


Erol Başaran Bural Yazıları


post

İNTİHAR SALDIRILARI VE TERÖRİZM

Erol Başaran Bural 15.05.2021 05:25

İntihar saldırıları, bireysel intihardan faklı olarak, eylemi gerçekleştiren kişiden ziyade üçüncü kişileri hedef almaktadır.

Detaylı İncele
post

TERÖRİZM VE MEDYA

Erol Başaran Bural 15.03.2021 03:50

Terörizmin temel amacı, terör örgütlerinin hedeflerini ve amaçlarını daha geniş kitlelere duyurmak, bu sayede kamuoyu desteğini arkasına almaktır.

Detaylı İncele
post

TERÖRİZMİN FİNANSMANI

Erol Başaran Bural 15.02.2021 02:32

Terör örgütleri örgüt elemanlarının hayatlarını idame ettirebilmek için gerekli olan barınma, yiyecek gibi temel ihtiyaçları karşılamak, örgüte silah, teçhizat ve...

Detaylı İncele
post

TERÖRİZM SÖZLÜĞÜ - 6

Erol Başaran Bural 15.01.2021 01:35

1960’lardan itibaren terörizm, uluslararası çalkantılara paralel olarak ivme kazanmıştır.

Detaylı İncele
post

TERÖRİZM SÖZLÜĞÜ - 6 ETNİK TERÖRİZM NEDİR?

Erol Başaran Bural 15.12.2020 12:25

Etnik terörizm ne yeni ne de sadece dünyanın belli bir bölgesine mahsus bir olgudur. Tam tersine dünyanın neredeyse her yerinde etnik teröre rastlamak mümkündür.

Detaylı İncele
Banner