Fatih Sultan Mehmet’ten bin yıl kadar önce Roma’nın üzerine yürüyen, zorlu görevlere talip olan, büyük hayalleri ve büyük hedefleri olan ve engelleri aşmaya çalışan ve dünyayı fethetme arzusuyla yanıp tutuşan Büyük Hun İmparatoru Attilla (395- 453) ’nın kararlı, sert bir lider olarak çizdiği yaşantısında öne çıkan sırlara bakalım…

Hükümdarlığı boyunca Batı ve Roma İmparatorluklarını fethetme amacıyla seferler düzenlediğinden, Attilla’ya Batı'lı tarihçeler gözlüğüyle, büyük bir istilacı olarak değil de, gerçekçi bir bakış açısıyla bakarsak, onun diplomat, toplumsal reformcu, zeki bir komutan, başarılı bir devlet adamı ve güçlü bir lider olduğunu görürüz. O milletine medeni bir düzen veren, yaman bir komutan ve çok büyük bir iyiliksever.

12 yaşındayken Romalılara esir düşen Attila’ya karşılık amcası da Romalı bir çocuğu esir alıyor. Attila esir olduğu dönemde saraydayken, Romalıların iç ve dış politikasını öğreniyor. Hunların arasına tekrar döndüğünde komutanlarla iyi ilişkiler kurarak yükselen, Atilla’ya halk “Tanrı’nın Kılıcı” diyor. Attila Hunların başına geçtikten sonra savaşlar dönemi başlıyor ve kavimler arasında birliği sağlayarak yeni bir moral ve disiplin anlayışını benimseterek büyüyor.

Attila nereye giderse gitsin farklılığıyla kendini belli ediyor. Sade giysiler giymesine rağmen, siyah atı ve kılıcı onun kaderindeki önderliğin, peşinden gidilmesi gereken bir kişi olmasının ve soylu görevine saygı duyulması gerektiğinin simgesi oluyor. Büyük İskender gibi dünyaya hakim olmak hırsıyla yaşayan Attila, hayalini tamamen gerçekleştiremese de, tarihin tanıdığı en büyük liderlerden olmuştur.

LIDERLIK ÖZELLIKLERI ÜZERINE ATILLA’NIN GÖRÜŞLERI:

*Her düzeyde, bulundukları yerin sorumluluklarını başarıyla yüklenecek yetenek, beceri ve davranışlara sahip liderler bulunması Hun milleti için gereklidir. Liderleri yetiştirmenin hızlı yolu yoktur. Ülkemizi yönlendirmek için tüm komutanlarımız deneyim yoluyla yetenek haline gelecek şu niteliklere sahip olmalıdırlar:

*Bağlılık – Bir Hun her şeyden önce sadık olmalıdır.

*Cesaret – Hunlara liderlik eden kişiler cesur ve korkusuz olmalıdır. Kendilerine verilen görevleri yerine getirecek cesaretleri olmalıdır.

*Arzu – Güçlü kişisel arzuları olmaksızın pek az Hun kendilerini komutan olarak kabul ettirebilir.

*Duygusal Güç – Liderlik düzeyi yükseldikçe, komutanların duyguları üzerindeki baskı da artar. Liderler zor koşullarda duygusal güçlerini kaybetmeden görevlerini sürdürmelidirler.

*Fiziksel Güç – Hunların, görevlerinin gerektirdiği zorluklara karşı koyabilecek derecede fiziksel yönden güçlü liderleri olmalıdır.

*Sezgi- Komutanlar başkalarının değerini de anlayıp takdir edebilmelidirler. Bu başka kültürlere, inançlara ve geleneklere karşı da duyarlı olabilmektir. *Kararlılık – Genç komutanlar ne zaman harekete geçeceklerini, ne zaman duracaklarını bilmeli, kararlı olmalıdırlar.

*Tahmin - Gözlem ve önseziler yoluyla öğrenip, deneylerle zekalarını geliştiren komutanlarımız düşünceleri, hareketleri ve sonuçları tahmin edebilmelidirler. *Zamanlama- Liderlik için gerekli olan bir özellik de tavsiyelerin ve hareketlerin zamanlamasıdır.

*Rekabetçilik - Rekabetçi ruhu olmayan lider zayıftır.

*Özgüven - Sahip oldukları özgüveni aşan bir liderlik görevi üstlenenler astlarına ve üstlerine bunu hissettirirler.

*Sorumluluk - Kendisinin ve astlarının davranışlarının sorumluluğunu üstlenmeyi öğrenmek, liderliğin temelidir.

*İnanılırlık - Komutanların sözlerine ve hareketlerine hem düşmanları, hem dostları inanmalıdır.

*Israrcılık - Güçlüler, herkes kendilerini bıraksa da, yenilgi ve cesaretini yitirme karşısında da direnir ve ısrar ederler.

*Güvenilirlik - Genç komutanlar, üst ve astlarının kendilerinin liderliğine güvendiğini bilmelidirler.

*Koruyuculuk - Liderlerimizin bir koruyucu özelliği olmalıdır. Astlara yol göstermeli, onları yetiştirmeli ve çalışmalarından ötürü cesaretlendirilmelidirler. Ceza ancak son çare olarak düşünülmelidir.

LIDERLIĞIN SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ATTILLA’NIN GÖRÜŞLERI:

Siz komutanlarım ve değerli savaşçılarım, Ben Attila, liderliğin sorumlulukları olarak kabul ettiğim noktalar konusunda şimdi size değerli öğütlerimden bahsedeceğim. *Bütün mevkilerdeki her komutan ve lider, kendi sorumluluğundaki bölgenin atmosferini hazırlamakla yükümlüdür. Bu atmosfer, tıpkı mevsimler gibi değişebilir. Liderler belki iklimleri değiştiremezler, ama kavimlerimizin moralini etkilemeli ve denetlemelidirler. Liderler, emirlerindeki astlar arasında morali, dürüstlüğü ve adaleti sözlerle değil de hareketleriyle yerleştirirler.

*Liderler, astları ve üstleri arasında yüksek bir güven duygusu yaratmalıdırlar.

*Liderler, görevine bağlı olmayan kişilere asla hoşgörü göstermemelidirler.

*Komutanlar ve astları, üstlerine düşeni bilmelidirler. Bu bilgi olmaksızın onlardan görevlerini yerine getirmelerini nasıl bekleyebilirim?

*Komutanlar, başarılan şeylerin beklenen işler olduğunu anlayabilmek için sık sık Hunları denetlemelidirler. Başarı, her çeşit düş ve cesaret kırıklığını yenen muazzam zorlu bir çalışmanın sonucudur. Başarıya karmaşık strateji ve taktiklerle değil, ancak görevinizi sürekli yerine getirerek ve liderliğin sorumluluklarını uygulayarak ulaşabilirsiniz.

DÜŞMANLARI AKILLICA SEÇME KONUSUNDA ATILLA’NIN GÖRÜŞLERI:

*Hükümdar bile olsanız, herkesin sizinle aynı fikirde olmasını beklemeyin.

*Sizinle hemfikir duruma getiremeyeceğiniz kişilerle duygusal enerjinizi boşuna harcamayın, onları daha etkili yollardan fethedin.

*Astınıza yetki verip sonra o görevi kendiniz yapmaya kalkmayın. Aksi halde astınızı kendinize düşman edersiniz.

*Mantıklı bir neden olmadan öfkelenip sinirlenmeyin. Ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, düşmanınızın gücünü hafife almayın, bir gün zararınıza olabilir.

*Sizi tamamen etkisiz hale getirecek çabaları göstermenize neden olacak kadar değersiz kişileri kendinize düşman etmeyin.

*Düşmanın zayıf yönlerini kendi avantajınıza kullanın.

*Ciddi değilseniz hareket etmeyin.

Yeni Attila’lar yetiştirebilmemiz dileğiyle…

Kaynak Hun İmparatoru Attila’nın Liderlik Sırları, Dr. Wess Roberts, 1989 Tanrı’nın Kırbacı Attila’nın Liderlik Sırları, Dr.Hasan Günaydın, 2016

TANRI’NIN KIRBACI ATTİLA’NIN SAVAŞ, GÜÇ VE LİDERLİK SIRLARI