Şu günlerde; ABD Ordusu, sahip olduğu silah sistemlerinin hem menzilinin hem de yıkıcı gücünün daha da artırılması amacıyla nanoteknolojiler bünyesinde önemli çalışmalar yürütüyor. Ordunun savaşma yeteneğine doğrudan katkısı olacak bu çalışmalardan birisi, ABD Enerji Bakanlığı'yla müşterek olarak gerçekleştirdiği ve silah sistemlerinde itici gaz ve patlayıcıların daha da geliştirilmesi için itici ve patlayıcı formülasyonda yeni bir enerjik bileşen olarak plazma ile işlenmiş alüminyum nanopartiküllere üzerine araştırmalarıdır (US Army, 2021).

Çalışmayı yürütenler, nanoteknolojide plazma yaklaşımının, enerji uygulamaları açısından metalik nanopartikülleri etkili bir şekilde yüzey işlemlerinde tabi tutulması bakımından silahlı kuvvetler için yeni imkânlar sağlayacağını değerlendiriyor. Çalışmada, plazma bazlı yüzey işleme ve kimyasal sentez tekniklerinden yararlanıldığı görülüyor. Elde edilen verilerde yeni plazma yaklaşımı, 40-60 nanometre parçacıkların reaktivitesini artırıyor. (Karşılaştırmak için bir insan saçı örnek verilebilir. Tipik bir insan saçı 60.000 nanometre genişliğindedir.) Çalışma yönteminde, ilk olarak inert oksit dış yüzeyinin önemli bir bölümünü aşındırmak için bir helyum plazması ile işlemden geçirmeyi ve daha sonra bir reaktif yüzey kaplaması biriktirmek için bir helyum/karbon monoksit plazma ile işlemden geçirmeyi içeriyor. Bütün bunlar özel bir dielektrik bariyer deşarj plazma reaktöründe yapılıyor. Ortaya çıkan parçacıklar, daha sonra önemli nano ölçekli yüzey ve kimyasal bileşim özelliklerini ortaya çıkaran yüksek çözünürlüklü geçirimli elektron mikroskobu ile karakterize ediliyor. Sürekli olarak daha yüksek enerji yoğunluklarına ve daha hızlı enerji salım oranlarına sahip yeni enerjik malzemeler araştırılıyor. Plazma işleme ve sentezi sürecinin, kapsamlı malzeme karakterizasyonu ile birleştiğinde; ölçek büyütme ve geçiş için metodolojileri ve malzemeleri optimize etmek açısından kritik öneme sahip olduğu söyleniyor. Gelişen plazma teknolojileri ve gelişmiş malzeme karakterizasyon tekniklerinin benzersiz bir kombinasyonu yoluyla enerji oluşturan malzemelerin geliştirilmesi yeteneği öne çıkarılıyor (US Army, 2021). Bu ve benzeri çalışmaların kısa, orta ve uzun menzilli füzelerin, insanlı ve insansız araçların, uyduların, fırlatma roketlerinin kullanılmasında evrimsel bir değişikliğe sebep olacağına kuşku yok.

Orduların kullanacağı silah sistemleri ve mühimmatlarda hem yakıcılık hem de menzil açısından önemli bir yetenek kazandıracak bu çalışmaların temeli nanoteknolojilerin geliştirilmesiyle ilgili. Nanoteknolojiler, boyutları milyarda bir olan malzemelerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapılarını araştıran ve kullanım alanlarını çeşitlendiren disiplinler arası bir alan. Çalışmalarda odaklanılan nanoparçacıklar, büyüklüğü bir (1) ve yüz (100) nanometre arasında değişen materyallerdir. Bir nanometre metrenin milyarda biridir. Nanoparçacık olarak tanımlanan yapılar; nanokristaller, nanopartiküller, nanotüpler, nanoteller, nanoçubuklar veya nano ince filmler gibi farklı sınıflara ayrılmaktadır. Malzemelerin bu boyutta mevcudiyeti, bilinen dünyadan farklı davranmalarını sağlamaktadır. Bu durum, makro boyuttan nano boyuta geçiş aşamasında maddenin güç, ağırlık oranı, iletkenlik, optik ve manyetik özellikleri bakımından önemli oranda değişiklik göstermesini sağlamaktadır (Nanoteknoloji.org, 2019). Son yıllarda nanoteknoloji alanındaki yaşanan hızlı gelişmeler bu teknoloji ürünlerinin günlük hayatımıza da girmesini sağlamıştır. Kir tutmayan bebek elbiseleri, leke tutmaz masa örtüleri, su tutmayan ıslanmayan ve kirlenmeyen boyalar, tıraş losyonları, güneş kremleri, tanı ve tedavi amacıyla yapılan bir takım ilaç ve tıbbi uygulamalar bunlardan birkaçıdır (labcihazlari.com, 2020).

Plazma fiziği çalışmaları ise, evren içerisinde yer alan maddelerin var olduğu katı, sıvı, gaz ve plazma hallerinden plazma haliyle ilgili çalışmalardır. Plazma hali, mikroskobik açıdan sürekli hareket eden ve etkileşen yüklü partiküller topluluğudur. Plazma maddenin en sıcak halidir, içinde nötral atomlar veya moleküller bulunur, elektronların çekirdekle olan bağları zayıftır, hızlı kimyasal reaksiyon gösterirler (Bilsenbesergil, 2019)

Günümüzde, yukarıda sözü edildiği üzere ABD’deki çalışmalara benzer askeri alanda silah sistemleri ile askerî teçhizatların geliştirilmesiyle ilgili nanoteknoloji araştırmalarıyla daha sık karşılaşılacağı açık. Şimdilik nanoteknoloji denildiğinde askeri alanda nano kıyafet, nanoteknoloji piller, askerlerin uzaktan izlenmesi ve takibine yönelik sistemler üzerine yoğunlaşıldığı görülüyor (Balaban, 2018: 205). Yakın dönemde ise; nanoelektroniklerin bilgi sistemlerinin performanslarını artırabileceği alanlarda, nanomalzemelerin silahları daha hafif hale getirebileceği koşulları oluşturacağı, nanorobotların düşmana taarruz ve düşmanın elinde bulunan sistemlerin imhasını çabuklaştırabilecek imkânları sağlayabileceği ürünler tasavvur ediliyor (Özer, 2019: 38).

Sonuç olarak askeri harekât ortamında başarı kazanılması ve devletlerin ulusal güvenliği açısından caydırıcı olunması için nanoteknolojiye sahip silah sistemleri, mühimmat ve teçhizatların asimetrik üstünlük açısından kullanılması zorunluluk olarak ortaya çıkıyor.


 

Kaynakça

Balaban, M. (2018). Askeri Uygulamalar, Nanoteknoloji 2, (İçinde 205-216), (Editörler: Mustafa ERSÖZ vd.), Denizli: Bilal Ofset.

Bilsenbesergil (2019). Plazma Fiziği (plasma physics), 02.09.2019. 06.03.2021 tarihinde https://www.bilsenbesergil.blogspot.com/p/plazma-fizigi-evrende-madde-dort-halde.html adresinden alınmıştır.

labcihazlari.com (2020). Nanopartikül Nedir ? Nanopartikül Kullanım Alanları ? Nanopartikül Çeşitleri Nelerdir? Nanopartikül Çeşitleri, 09.06.2020. 06.03.2021 tarihinde https://www. labcihazlari.com/blog/icerik/nanopartikul-nedir-nanopartikul-kullanim-alanlari-nanopartikul-cesitleri-nelerdir-nanopartikul-cesitleri adresinden alınmıştır.

Nanoteknoloji.org (2019). Nano Malzemalar. 06.03.2021 tarihinde https://nanoteknoloji.org/ tag/aluminyum-nanopartikuller/ adresten alınmıştır.

Özer, Y. (2019). Nanoteknoloji’nin Askeri Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme, Güvenlik Bilimleri Dergisi, IDEF Özel Sayı: 33-52.

Us Army (2021). Army, Argonne scientists explore nanoparticles for future weapon Systems, 25.02.2021. 06.03.2021 tarihinde https://www.army.mil/article/243587/army_argonne_ scientists_explore_nanoparticles_for_future_weapon_systems adlı adresten alınmıştır.

 

 

 

NANOTEKNOLOJİ VE ASKERİ ALANDA KULLANIMI