Kategoriler: Güvenlik, Dergi,
Alt Kategoriler: Temmuz,

* Hibrit İlişkiler

 

Hibrit Tehdit (HT), birçok farklı grubun birleşimidir. Bu grupların genellikle standart, kolayca tanımlanabilen bir organizasyon ilişkisi olmayacaktır. HT bileşenlerinin yeteneklerini ve amacını bir araya getiren şey ortak bir amaçtır, tipik olarak ülkelerin hedeflerine muhalefettir. Bu amaç birliği, normalde kendi aralarında kavga eden grupları bile bir araya getirebilir.

 

 

4. Hibrit Tehdit Operasyonları

 

1. Operasyonel Tasarımlar

 

HT, üç temel operasyonel tasarım kullanır:

 

A. Bölgesel Operasyonlar

 

Bölgesel düşmanlara ve iç tehditlere karşı eylemler.

 

B. Geçiş Operasyonları

 

Bölgesel ve uyarlanabilir operasyonlar arasındaki boşluğu dolduran ve her ikisinin bazı unsurlarını içeren eylemlerdir. HT, HT'nin yeteneklerini aşma potansiyeli ile dışarıdan müdahalenin geliştirilmesiyle uğraşırken bölgesel hedeflerinin peşinden gitmeye devam eder.

 

C. Uyarlanabilir Operasyonlar

 

HT'nin gücünü korumak ve onu aşan rakiplere karşı uyarlanabilir şekillerde uygulamak için kullanılan operasyonlardır.

 

Bu operasyonel tasarımların her biri, stratejik hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunan diğer üç güç aracı ile birlikte yani; taktik, operatif ve stratejik eylemlerin etkilerinin bir araya getirilmesinden oluşur. HT'nin belirli bir zamanda uyguladığı operasyon türleri, mevcut tehdit ve fırsat türlerine ve harekat alanındaki diğer koşullara bağlı olacaktır.

 

 

2. Çalışma Prensipleri (Ekstra bölgesel Güce karşı)

 

 

HT, herhangi bir bölgesel çatışmada büyük bir ekstra bölgesel gücün ayrı ayrı müdahale olasılığını varsayar. Birçok ülke ve devlet dışı aktörler gibi HT, ülkelerin askeri kuvvetlerini ve operasyonlarını inceler ve değerlendirmelerine ve algılarına dayalı olarak öğrenilen dersleri takip eder. Bu nedenle HT, bölge dışı bir gücün güçlü ve zayıf yönleriyle başa çıkmak için uyarlanabilir yaklaşımları planlamak için en güçlü ülkeleri temel olarak kullanıyor. En güçlü ülkelerin müdahalesiyle başa çıkmaya hazırlanmanın, diğer herhangi bir bölge dışı güçle etkili bir şekilde başa çıkmasını sağlayacağına inanıyor. Sonuç olarak, HT, çeşitli diplomatik-politik, bilgilendirici, ekonomik ve askeri güç araçlarını bu tür tehditlere karşı uygulamak için aşağıdaki ilkeleri tasarlar:

 

Erişim Sınırlaması

 

HT'ye karşı baskın olabilecek bölge dışı düşmanlar, önce güç-projeksiyon yeteneklerini kullanarak bölgeye girmelidir. Bu nedenle, HT'nin güç tasarımı ve yatırım stratejisi aşağıdaki gibi olur;

 

* Bölge dışı kuvvetlerin bölgeye girişini seçici olarak geciktirmek ve kesintiye uğratmak,

* Harekat üslerini sürekli harekat alanına erişimin ötesinde tutmaya zorlamak.

 

Bu, bölgede düşman savaş gücünün artmasını önlemenin ve böylelikle teknolojik olarak üstün bir düşmanı yenmenin en kolay yoludur.

 

Kontrol Temposu

 

HT başlangıçta, bölgesel operasyonları, bölge dışı bir kuvvet getirilmeden önce sonuçlandırmak için hızlı tempodan yararlanır. Ayrıca bölge dışı kuvvet bölgede bir dayanak oluşturmadan önce erişim sınırlama operasyonları için koşulları belirlemek için hızlı tempoyu kullanacaktır. Bunu yaptıktan sonra, kendi operasyonel veya taktik planlarına göre avantajlı olduğu gibi, tempoyu kontrol edebilmesi - yukarı ya da aşağı doğru hareket ettirebilmesi gerekir.

 

Siyasi Olarak Kabul Edilemez Kayıplara Neden Olmak

 

HT, düşmanın iç kararlılığını ve konuşlanmayı veya çatışmayı sürdürme ulusal iradesini zayıflatmak için düşman kuvvetlerine son derece görünür ve utanç verici kayıplar vermeye çalışacaktır. Modern zengin uluslar, zaman içinde açık bir bağlılık eksikliği göstermiştir. Ayrıca çatışma ve görünüşte gereksiz kayıplarla ilgili olarak yerel ve dünya görüşüne karşı hassasiyet gösterirler. HT, HT güçlerinin kolektif ruhu ve iradesi nedeniyle üstün güçlere karşı karşılaştırmalı bir avantaja sahip olabileceğine ve düşmanların aynı şeyi yapmaya istekli olmayabileceğine inanır.

 

Teknolojik Üst Eşleşmeyi Etkisiz Hale Getirmek

 

Bölgesel olmayan bir kuvvete karşı, HT'nin kuvvetleri böyle bir düşman için kolay hedefler sunacak kitlesel oluşumlarından,  kademelenmeden ve doğrusal operasyonlardan vazgeçecektir. HT, düşmanın tüm teknolojik yeteneklerini uygulama kabiliyetini sınırlayan sığınak alanlarında kuvvetlerini gizleyecek ve dağıtacaktır. Bununla birlikte, HT kendi seçtiği zamanda ve yerde belirleyici bir mücadele için dağınık konumlardan hızlı bir şekilde kuvvet ve ateşler oluşturabilir.

 

HT, modern bir bölge dışı gücün teknolojik avantajlarını nötralize etmek veya dengelemek için fiziksel ortamı ve doğal koşulları kullanmaya çalışacaktır. Güçlerini, olumsuz hava koşullarında, sınırlı görüş alanında, engebeli arazide ve onları düşmanın yüksek teknolojili silahlarının etkilerinden koruyan ve düşmanı gelişmiş istihbarat, hedef belirleme ve keşif, gözetlemesinin tüm faydalarından mahrum bırakan kentsel ortamlarda çalışmak üzere eğitir.

 

Çatışmanın Doğasını Değiştirmek

 

HT, dost ve düşman yetenekleri arasındaki farklardan yararlanmak için çatışmanın doğasını değiştirmeye çalışacaktır. Bunu yapmak için bölge dışı bir düşman tarafından aşamalı konuşlandırmanın sağladığı fırsattan yararlanabilir. Bölgesel odaklı konvansiyonel operasyonların ilk döneminin ardından HT, operasyonlarını muharebe gücünü korumaya ve düşman kademelenmesini kullanmaya odaklanacak şekilde değiştirecektir. Bu harekat değişikliği, düşmanın hızla büyüyen muharebe gücüne mümkün olan en az hedefi sunacaktır. Belli bir manevra savaşı türü için optimize edilmiş düşman güç yansıtma kuvvetlerinin operasyonlara devam etmek için uygun olmaması mümkündür. (Bir örnek, karmaşık arazide çarpışmaya maruz kalan ağır zırhlı bir projeksiyon kuvveti olabilir.)

 

Güvende Kalınmasına İzin Vermeme

 

HT, konuşlanmanın her aşamasında ve bölgede bulundukları sürece düşman kuvvetlerinin güvenli mevzilenmesini engellemeye çalışır. Bunun sonucunda yeterli güç koruma önlemleri sağlamak için insan gücü ve kaynakların tüketilmesi, düşmanın savaş yürütmek için stratejik, operatif ve taktik araçlarını azaltabilir ve çatışmayı sürdürmek için ulusal iradesini aşındırabilir.

 

Dağılma, tuzaklar ve aldatmanın yanı sıra HT, kentsel alanları ve diğer karmaşık arazileri düşman kuvvetlerinin etkilerinden korunma alanı olarak kullanır. Bu arada amacı, düşman kuvvetlerinin bu tür arazileri kullanmasını engellemektir. Bu, düşmanı HT'nin ateş ve saldırılarının daha etkili olabileceği alanlarda operasyon yapmaya zorlar.

 

Terör taktikleri, düşman kuvvetlerinin güvenli mevzilenmesini engellemenin etkili yollarından biridir. Terörizmin, eylemin kendisinin çok ötesine geçen bir amacı vardır. Amaç korku yaratmaktır. HT için, bu eylemler topyekün savaş kavramının bir parçasıdır. HT sponsorlu veya bağlantılı teröristler veya bağımsız teröristler düşmana her yerde ve her zaman saldırabilir. HT'nin özel amaçlı kuvvetleri/özel birlikleri  de terör taktiklerini kullanabilir ve bu tür görevler için iyi donanımlı, silahlı ve motive olmuş durumdadırlar.

 

HT, savaş alanının herhangi bir yerinde, denizaşırı üslerde, ana istasyonlarda ve hatta askeri topluluklarda düşman kuvvetlerine saldırmaya hazırdır. Hava alanlarına, limanlarına, ulaşım altyapılarına ve iletişim hatlarına saldırırlar. Bu saldırılar, sadece terör taktiklerini değil, aynı zamanda muhtemelen uzun menzilli füzeleri ve kitle imha silahlarını (KİS) kullanan mevcut tüm güçler tarafından koordine edilmiş operasyonlar içerebilir. 

 

Harekat Üslerinden Uzak Tutmaya Çalışmak

 

HT, bölge dışı bir gücün bölge içindeki veya yakınındaki operasyon üslerinin kullanımını veya bunlara erişimini seçici olarak engellemek için eylemler uygular. Bunu yaparken, bölge dışı kuvvetlerin askeri operasyonlarını geciktirmeyi veya engellemeyi amaçlamaktadır. Örneğin, diplomasi, ekonomik veya politik bağlantılar, bilgilendirme kampanyaları ve / veya düşmanca eylemler yoluyla HT, düşmanı diğer yabancı ülkelerde üsler kullanmasını engellemeye çalışabilir. Ayrıca uzun menzilli füzeler, KİS veya Özel Birlikler kullanarak sindirme etkisi için nüfus ve ekonomi merkezlerine saldırabilir. 

 

Operasyonel Kalkan Kullanmak

 

HT, savaş gücünün kilit unsurlarını, özellikle hava ve füze kuvvetleri olmak üzere bölge dışı bir kuvvet tarafından tahrip edilmekten korunmak için gerekli her türlü yolu kullanacaktır. Bu koruma, aşağıdakilerden herhangi birinin veya tamamının kullanımından gelebilir:

 

* Karmaşık arazi

* Siviller

* Karşı önlem sistemleri

* Dağılma

* Tahkimatlar* Bilgi Savaşıdır.

 

 

A. Bölgesel Operasyonlar

 

HT, kendi bölgesindeki rakiplere karşı, esasen hücum eylemlerinde nispeten yüksek bir başarı olasılığı ile "bölgesel operasyonlar" yürütebilir. HT saldırı operasyonları, Harekat Alanındaki bir rakibin yeteneğini dağıtmak, kapasitesine zarar vermek ve iradesini düşürmek için tasarlanmış eylemlerle, mevcut tüm HT bileşenlerinin kullanılmasıyla karakterize edilir. Bu eylemler, askeri ve güvenlik güçlerine yapılan saldırılar ile sınırlı olmayacak, tüm Harekat Alanını  etkileyecektir. Rakip, HA’nın birçok değişkeninde (politik, askeri), ekonomik, sosyal, bilgi ve altyapı bakımından hayatta kalma mücadelesine girmek zorunda kalacaktır.

 

HT saldırı operasyonları,

 

* Kontrolün ortadan kaldırılması,

 

* Toplumsal olaylar,

 

* Anahtar altyapıyı bozma,

 

* Manevra özgürlüğünü kısıtlama,

 

* Ekonomik ilişkileri daraltma,

 

* İnsiyatifi ele geçirmektir.

 

 

Bu operasyonlar, HT'nin hedeflerine müdahale edebilecek rakibin sahip olduğu güç unsurlarını felç eder. HT, her bir değişkeni etkilemek için hangi bileşenlerin ve bileşen gruplarının hareket ettiğini sürekli olarak değiştirebilir. Örneğin, düzenli kuvvetler ekonomik hedeflere saldırırken, suç unsurları bir eylemde aynı anda bir düşman askeri üssüne veya birliğine karşı hareket edebilir ve ardından bir sonraki eylemde rolleri tersine çevrilebilir. Başka bir örnekte, bilgi savaşı varlıkları bir gün ulusal bir haber yayınına, ertesi gün bir askeri komuta ve kontrol (C2) ağına ve bir gün sonra bir dini toplantıya saldırabilir. HA'nın askeri, ekonomik ve enformasyon yönlerine ek olarak, HT operasyonları, görevdeki hükümetleri itibarsızlaştırmak için gizli ve açık siyasi hareketler içerebilir ve değişim için halkın fikrini etkilemek için bir katalizör görevi görebilir. Bu eylemlerin sinerjisi, belirli zorlukları saptamanın ve izole etmenin zor olması nedeniyle HT karşıtları için zorluklar yaratır. HT, bölgesel rakiplere karşı güç unsurlarının bir kısmında veya tümünde aşırı eşleşmeye sahip olabilir. Saldırı eylemine odaklanan bir operasyonel tasarımda bu gücü kullanabilir. Daha zayıf bir bölgesel komşu, aslında bir tehdit değil, HT'nin yararlanabileceği bir fırsatı temsil edebilir. Bölgeyi ele geçirmek veya bölgedeki etkisini genişletmek için HT, bölgesel bir düşmanın savaşa devam etme iradesini ve kabiliyetini yok etmelidir. Bölgesel ittifakları veya dışarıdan müdahaleyi engellemek için stratejik karara ulaşmaya veya belirli bölgesel hedeflere olabildiğince hızlı bir şekilde ulaşmaya çalışacaktır.

 

Bölgesel operasyonlar sırasında HT, dışarıdan müdahaleyi engellemek veya kontrol etmek için devam eden stratejik operasyonlarına güvenir. Bölgesel bir çatışma sırasında eylemlerine ilişkin yabancı algılarını bölge dışı güçleri davet edecek eşiğin altında tutmaya çalışır. HT bölgesel çatışmadaki hedeflerine ulaşmak ister, ancak bunu nasıl yaptığına dikkat etmesi gerekir. Müdahale için uluslararası fikir birliğinin gelişmesini önlemek ve olası katılımcılar arasında şüphe uyandırmak için çalışır. Yine de, bölgesel operasyonun en başında, dışarıdan müdahale durumunda erişim engelleme operasyonları yürütmek için planlar kurar ve güçleri konumlandırır. 

 

 

B. Geçiş Operasyonları

 

Geçiş operasyonları, bölgesel ve uyarlanabilir operasyonlar arasında önemli bir nokta görevi görür. Geçiş her iki yönde de gidebilir. HT'nin geçiş işlemlerine başlaması, bölgeselden uyarlanabilir işlemlere (veya tam tersi) geçişi tamamlaması gerektiği anlamına gelmez. Koşullar izin verdiğinde veya dikte ettiğinde, "geçiş", HT'nin geçiş işlemlerine geçişten önceki ile aynı tip işlemleri yürütmesiyle sona erebilir.

 

HT, diğer bölgesel ve / veya bölge dışı kuvvetler, orijinal bölgesel düşmana karşı geleneksel bir tasarımda bölgesel operasyonlara devam etme kabiliyetini tehdit ettiğinde geçiş operasyonları yürütür. Geçiş operasyonlarına geçiş noktasında, HT yine de aşılan bölgesel bir düşmana karşı tüm güç araçlarını kullanma yeteneğine sahip olabilir. Gerçekten de, asıl rakibini çoktan yenmiş olabilir.

 

Bununla birlikte, bölgesel operasyonlardaki başarılı eylemleri, diğer bölgesel aktörleri veya bölge dışı bir aktörü müdahaleyi düşünmeye sevk etti. HT, müdahaleyi engellemek ya da yenilgiye uğratmak için gerekli tüm araçları kullanacaktır.

 

HT, stratejik hedeflerine bölgesel operasyonlar yoluyla ulaşmayı tercih etse de, gerekirse değiştirme ve uyum sağlama esnekliğine sahiptir. HT, bölge dışı müdahale olasılığını varsaydığından, planları halihazırda geçiş operasyonları için kapsamlı planlar ve gerekirse uyarlanabilir operasyonlar içerecektir.

 

Bölge dışı bir kuvvet bölgeye yayılmaya başladığında, güç dengesi HT'den uzaklaşmaya başlar. HT henüz aşılamamış olsa da, gelişmekte olan bir tehditle karşı karşıyadır ve bölgesel çatışma için tasarlanmış normal, "geleneksel" operasyon modelleriyle başa çıkamayacaktır. Bu nedenle HT, operasyonlarını değişen tehdide uyarlamaya başlamalıdır.

 

HT geçiş operasyonları durumunda iken, operatif veya taktik seviyedeki bir komutan, planlarında ve emirlerinde yüksek otoritesinden eylemlerinin amacını belirten bir görev emri almaya devam edecektir. Bu amacı ve vazifeyi başarmak için, bölgesel operasyonlar sırasında kendisine sunulan geleneksel operasyon modellerini elinden geldiğince ve bölge dışı bir bölgenin varlığıyla dikte edilen daha uyarlanabilir tipteki yaklaşımlardan olabildiğince yararlanacaktır. Bölge dışı kuvvetler bile, savaş gücü oluşturmak ve müdahaleleri için ülkelerinde destek oluşturmak için ihtiyaç duydukları süre boyunca "geleneksel" operasyonlara karşı savunmasız olabilirler. Tamamen konuşlandırılamayan veya başarılı bir şekilde izole elemanlara ayrılan bölge dışı bir kuvvete karşı, HT yine de daha geleneksel operasyon modellerinden bazılarını kullanabilir. HT, risk potansiyel kazançlarla orantılı olduğu sürece gelişmiş bir bölge dışı rakibe karşı askeri araçların kullanımından çekinmeyecektir.

 

Geçiş operasyonları, HT'nin inisiyatifi elinde tutması ve genel stratejik hedeflerini takip etmesi için bir araç görevi görür. Başlangıçtan itibaren, HT'nin stratejik hedeflerinden biri, herhangi bir dış müdahaleyi yenmek veya tamamen gerçekleşmesini engellemek olabilir. HT geçiş operasyonlarına başladığında, acil hedefi, bölgesel operasyonlara geri dönmesine izin verecek koşulları belirlemeye çalışırken güç araçlarını korumaktır. Geçiş operasyonları, çatışmanın doğasını müdahale gücünün hazırlıksız olduğu bir şeye dönüştürürken HT'nin tempoyu kontrol etmesine yardımcı olan saldırı ve savunma eylemlerinin bir karışımını içerir. Geçiş operasyonları ayrıca HT'nin stratejik operasyonlarının başarılı olması için zaman kazandırabilir.

 

Geçiş işlemlerinin iki olası sonucu vardır. Bölge dışı kuvvet yeterli kayıp yaşarsa veya başka nedenlerle bölgeden çekilmek zorunda kalırsa, HT'nin operasyonları bölgesel operasyonlara geri dönmeye başlayabilir ve yine temelde saldırgan hale gelebilir. Bölge dışı kuvvet geri çekilmek zorunda kalmazsa ve bölgede güç oluşturmaya devam ederse, HT'nin geçiş operasyonları diğer yönde, uyarlanabilir operasyonlara doğru çekilmeye başlayabilir. 

 

C. Uyarlanabilir Operasyonlar

 

Genel olarak HT, bölge dışından gelen müdahalenin bir sonucu olarak uyarlanabilir operasyonlar yürütür. Bölge dışı bir kuvvet, HT'yi aşmak için yeterli güçle müdahale ettiğinde, bölgesel odaklı operasyonlarda kullanılan tam geleneksel tasarım artık bu tehditle başa çıkmak için yeterli değildir. HT, hem bölgesel hem de bölge dışı rakiplerle başa çıkma bakış açısıyla tekniklerini, organizasyonunu, yeteneklerini ve stratejisini geliştirdi. Bu yeni ve değişen tehdide nasıl uyum sağlayacağını şimdiden planlamış ve bu uyarlanabilirliği yöntemlerine dahil etmiştir.

 

HT'nin ilk hedefi hayatta kalmaktır. Bununla birlikte, uzun vadeli hedefi hala etkinin genişletilmesidir. HT'nin görüşüne göre, bu hedef yalnızca bölge dışı müdahale ile geçici olarak engellenmektedir. Buna göre, uyarlanabilir operasyonlar için planlama, zaman içindeki etkilere odaklanır. HT, sabrın müttefiki ve bölge dışı gücün düşmanı ve bölgesel meselelere müdahalesi olduğuna inanır. HT, uyarlanabilir işlemlerin birkaç olası sonuca yol açabileceğine inanmaktadır. Sonuçlar çatışmayı tamamen kendi lehine çözmezse, en azından bölgesel operasyonlara dönmesine izin verebilir. Bir çıkmaz bile, güç araçlarını ve yaşamlarını başka bir gün savaşmaya yetecek kadar koruduğu sürece bir zafer olabilir. Bölge dışı bir güç müdahale ettiğinde, HT'nin çalışma modellerini uyarlaması gerekir. Halen bölgesel operasyonlar için mevcut olan aynı güçlere ve teknolojiye sahiptir, ancak bunları yaratıcı ve uyarlanabilir şekillerde kullanması gerekir. Genel anlamda bu yeni veya değişen tehdide nasıl uyum sağlayacağını şimdiden düşünmüştür. Halihazırda temel planlarına uygun dallar ve devam programları geliştirmiştir ve doğaçlamaya güvenmek zorunda değildir. Savaş sırasında, deneyim ve fırsata dayalı olarak daha fazla uyarlama yapabilecektir.

 

Gelişmiş bir bölge dışı gücün müdahalesiyle bile HT, inisiyatiften vazgeçmeyecektir. Bölgesel olmayan müdahale sona erdikten sonra, hayatta kalmasını riske atmadığı veya bölgesinde önemli bir nüfuza sahip olmaya devam etmesi için yeterli güçten mahrum bırakma riski olmadığı sürece askeri araçlar kullanabilir. Birincil hedefleri;

 

* Gücü korumak,

 

* Düşmanın savaşma iradesini ve kabiliyetini ortadan kaldırmak,

 

* Saldırgan stratejik operasyonların başarılı olması için zaman kazanmaktır.

 

HT, kendi yeteneklerini optimize etmek ve düşmanın yeteneklerini düşürmek için fırsatlar sağlayan koşullar ve arazide uyarlanabilir operasyonlar yürütmeye çalışacaktır. Arazi veya belirli bir görev için optimize edilmiş bir kuvvet kullanacaktır. Örneğin, düşmanın ivmesini absorbe etmek ve organizasyonel çerçevesini kırmak için tasarlanmış bir savunma yapısı içinde, engellere ve karmaşık araziye bağlı olan tanksavar kabiliyetini kullanacaktır.

 

Uyarlanabilir operasyonları karakterize eden uyarlanabilir eylem türleri, en azından taktik ve operatif seviyelerde, bölgesel veya geçiş operasyonlarında HT kuvvetlerine de hizmet edebilir. Bununla birlikte, bölge dışı bir güç çatışmaya tam olarak dahil olduğunda, HT uyarlanabilir eylemleri daha sık ve daha geniş ölçekte yürütecektir.

 

 

5. Hibrit Tehdit Taktikleri

 

 

I. Taktik Kavramlar

 

Girişim ve hareketlilik, HT'nin eğitim, kendi kendini idame ettirme, gelecekteki görevlere hazırlanma ve örgütsel yetenekleri geliştirme üsleri oluştururken ve korurken kullanacağı taktikleri karakterize eder. Aynı zamanda, kolektif taktik eylemler, bir düşmanı güvenli bir bölgeden mahrum bırakmanın veya politik olarak kalmasını savunulamaz hale getirmenin stratejik sonuçlarına sahip olabilir. Eylemler, bir düşmanın belirgin bir yenilgisi veya imhası pratik olmadığında, düşmanı sürekli taciz ve aksamadan fiziksel ve psikolojik olarak stres altında tutmayı amaçlamaktadır.

 

A.Düzenli ve Düzensiz Kuvvetlerin Sinerjisi

B. Anahtar Silah Sistemi Olarak Bilgi Harbi

C. Karmaşık Savaş Pozisyonları

D. Harp sistemleri

E. İşleve Göre Uyarlama

 

Taktik eylemler, aşağıdakileri içerebilecek bir dizi faaliyeti kapsayabilir:

 

* İstihbarat toplama,

* Mali veya lojistik destek için zorlama,

* Belirlenmiş düşman liderlerinin veya görevlilerinin öldürülmesi,

* Küçük, gevşek bağlı düzensiz güç grupları tarafından sabotaj,

* Düzenli askeri kuvvetler arasında daha geleneksel büyük saldırı ve savunma eylemleri.

 

A.Düzenli ve Düzensiz Kuvvetlerin Sinerjisi

 

HT, rakip kuvvetlerine en çok meydan okumayı yaratacak ortamın, konvansiyonel askeri operasyonların düzensiz savaşlarla birlikte gerçekleştiği ortam olduğunu anlıyor. HT'nin konsepti sadece mevcut olanla idare etmek değil, aynı zamanda kasıtlı olarak yaratılan karmaşıklıklardır.

 

HT'nin her bir bileşeni, dayanma yeteneği getirir. Bu yeteneklerin sinerjisi küçümsenmemelidir. Operasyonel ortamlar doğaları gereği tüm operasyonel değişkenler arasında sayısız karmaşıklık sağlar. HT, sürekli değişen güçler, teknolojiler ve teknikler dizisi kullanarak ek karmaşıklık getirmeyi amaçlamaktadır.

 

 

B.Anahtar Silah Sistemi olarak Bilgi Harbi

 

HT taktiksel eylemleri, tamamen askeri hedefler yerine genellikle bilgi savaşı hedeflerine ulaşmak için tasarlanır. Bilgi ve yönetimi, yayılması ve kontrolü, taktik görevlerin başarılı bir şekilde yürütülmesi için her zaman kritik olmuştur. Günümüzün bilgi ve bilgi sistemleri teknolojisindeki muazzam ilerlemeler göz önüne alındığında, bu önemin kapsamı, etkisi ve karmaşıklığı artmaktadır. HT, bilgi harbinin, taktik komutanlara sunduğu eşsiz fırsatları kabul eder. Bu nedenle, sürekli olarak bilgi harbi etkinliklerini tüm taktiksel görevlerde ve savaşlarda dahil etmeye çalışır.

 

Bilgi harbi, etkili düşman iletişimini bozmaya veya reddetmeye ve savaş alanı resmini bulanıklaştırmaya veya manipüle etmeye yardımcı olabilir. Ek olarak, bilgi harbi, HT'nin savaş temposunu belirleme hedefine ulaşmasına yardımcı olur. Algı yönetimi faaliyetleri, aldatma teknikleri ve elektronik harbin, bir kombinasyonunu kullanarak HT, savaşın hızını etkili bir şekilde yavaşlatabilir veya kontrol edebilir. Örneğin, HT değerli düşman hedeflerini seçerek imha edebilir. Ayrıca, düşmanın uluslararası ve yerel desteğini zayıflatan, operasyonun tereddüt etmesine veya fiilen başarısızlığına neden olan bir algı yönetimi faaliyeti düzenleyebilir ve yürütebilir. Düşmanın kafasını karıştırmak ve niyetleri gizlemek için aldatma planları yürütür.

 

Bilgi harbi ayrıca taktik düzeyde kritik karşı keşif görevini de desteklemektedir. HT sürekli olarak düşmanın keşif, istihbarat, gözetleme ve hedef tespit yeteneklerine saldırmanın, veya manipüle etmenin yollarını arar. Tüm düşman hedef tespit sistemleri ve sensörleri potansiyel hedeflerdir. 

 

 

C.Karmaşık Savaş Pozisyonları (KSP)

 

HT, karmaşık savaş pozisyonları (KSP'ler) ve kültürel açmazdan yararlanarak düşman mesafeli atışlarına ve hedef tespitine maruz kalmayı azaltır. KSP'ler, düşman tarafından ele geçirilmesini ve işgalini engellerken, içlerindeki birimleri tespit ve saldırıdan korumak için tasarlanmıştır. KSP'leri işgal eden komutanlar, koşullar saldırı eylemine izin verene kadar savaş güçlerini korumayı planlar. Bir saldırı durumunda, KSP savunucuları yalnızca saldırganları yenme yeteneği algıladıkları sürece devreye gireceklerdir. Savunan komutan, kuvvetlerinin kesin olarak aşıldığını hissederse, savaş gücünü korumak için geri çekilmeye çalışacaktır.

 

KSP'ler, onları basit savaş konumlarından ayıran aşağıdaki özelliklere sahiptir:

* Sınırlı yaklaşma yolları. (KSP'ler mutlaka bir yaklaşma yoluna bağlı değildir.)

* Yaklaşma yolları savunma oyuncusu tarafından kolayca gözlemlenebilir.

* 360 derece ateş kapsamı ve saldırılara karşı koruma. (Bu doğadan kaynaklanıyor olabilir

çevreleyen arazi veya tünel açma gibi istihkam faaliyetlerini de içerir.)

* Kamuflaj, gizleme, örtme ve aldatmaya öncelik veren istihkam çabası

* KSP'lerin yerini ortaya çıkarabilecek sınırlı karşı hareketlilik çabası.

* Büyük lojistik yığınaklanma,

* Yerel saldırıların yapılacağı sığınaklar.

 

Savunan kişi genellikle düşman temasından kaçınmak istediğinden, gizleme ve kamuflaj ve örtme önlemleri bir KSP'nin başarısı için kritik öneme sahiptir. Ek olarak, bir KSP içindeki kuvvetler, hassasiyet etkilerini ortadan kaldırmak için dağınık kalacaktır. Genel olarak, savunma bir kez kurulduktan sonra, savaş dışı araçlar, savaş alanındaki izlerini azaltmak için birlik yoğunlaşmalarından uzaklaştırılacaktır.

 

Kültürel açmazlar, düşman silah sistemlerinden korumanın, çatışmayı önlemek veya bozmak için kültürel farklılıklardan yararlanan eylemlerle kazanılabileceği gerçeğidir.

 

Kültürel açmazlara örnekler:

 

* Dini veya tıbbi bir tesisi ateş üssü olarak kullanmak,

* Sivillerden oluşan bir kalabalığın içinden ateş etmek

* Savaş esirlerini savaş pozisyonlarının önüne ve muharebe araçlarına bağlamak

 

D. Harp Sistemleri

 

HT, düşman savaşı işlevlerinde savunmasız tek başarısızlık noktalarını yok ederek veya etkisiz hale getirerek düşman savaş gücünü parçalayacaktır. Bir sistem, tek başına öğeler veya bileşenler tarafından gerçekleştirilemeyen benzersiz bir işlevi gerçekleştirecek şekilde birbirine bağlanmış veya ilişkili farklı öğeler kümesidir. Bir sistemin temel bileşenleri arasında bileşenler ve diğer sistemler arasındaki sinerji ve onu diğer sistemlerden ayıran bir tür işlevsel sınır bulunur. Bu nedenle, bir "sistemler sistemi", tek başına sistemlerin tek başına erişemeyeceği sonuçlar üretecek şekilde birbirine bağlı veya ilişkili bir dizi farklı sistemdir. HT, Harekat alanını, savaş alanını, kendi güç araçlarını ve rakibin güç araçlarını, alt sistemler ve bileşenlerden oluşan karmaşık, dinamik ve entegre sistemlerin bir bileşkesi olarak görür.

 

Harp sistemleri, savaşın planlanmasına, hazırlanmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak için kavramsal ve analitik bir araç olarak hizmet eder. Sistem yaklaşımı ile amaç, kritik sistem bileşenlerini tespit etmek ve bunlara genel sistemin kullanımını veya önemini azaltacak veya yok edecek şekilde saldırmaktır.

 

Harp Sistemlerinin temel ilkesi, rakibe hedeflerine ulaşma yeteneği ve uyumu sağlayan kritik alt sistemlerin veya bileşenlerin tanımlanması ve izole edilmesidir. Odak noktası, alt sistemlerini ve bileşenlerini etkisiz hale getirerek sistemin ayrıştırılmasıdır. Bu alt sistemlerin veya bileşenlerin bir araya getirilmesi, genel sistemin çalışmasını sağlayan şey olsa da, bu alt sistemlerin karşılıklı bağımlılığı da potansiyel bir güvenlik açığıdır. 

 

E. İşleve Göre Uyarlama

 

HT, savaş yasaları veya askeri hiyerarşiye bakılmaksızın her savaş işlevini yerine getirmek için en etkili seçeneği seçecektir. Örneğin, bir sokak köşesinde cep telefonu olan bir çocuk, taktiksel bir eyleme katılan liderlere erken uyarı sağlamanın en etkili yolu olabilir. Öyleyse, HT bu seçeneği, daha karmaşık veya pahalı hedef tespit cihazları veya teknikleri mevcut olsa bile kullanacaktır.

 

HT, tipik olarak, doğal, bölgesel düşmanlarına göre özgürce hareket etmesine izin verme kabiliyetine sahip olacaktır. Bu yetenekler, ilgili özelliklerinden düşman kuvvetlerine karşı en iyi şekilde yararlanacak şekilde uyarlanacaktır. 

 

II. Fonksiyonel Taktikler

 

HT, işlevsel taktikler kullanır. Başarıya ulaşmak için bir eylemin parçası olarak gerçekleştirilmesi gereken işlevleri belirler. Daha sonra her bir işleve uygun aktörler tahsis eder ve çabayı senkronize eder.

 

Bir HT kuvveti bir görevi yerine getirmeye çalıştığında bir dizi farklı işlevin yerine getirilmesi gerekir. Bir HT komutanı, çeşitli alt kuvvetlerinin veya öğelerinin gerçekleştirmesini amaçladığı belirli işlevleri tanımlar. Kuvvetin veya unsurun savaş alanında nerede olabileceğine bakılmaksızın, işlevler değişmez. Bununla birlikte, belirli bir kuvvet veya unsurun işlevi, savaş sırasında değişebilir. Herhangi bir görevi yerine getirmek için gereken çeşitli işlevler oldukça çeşitli olabilirken, iki çok geniş kategoriye ayrılabilir: eylem işlevi ve olanak sağlama.

 

Not. Daha büyük kuvvet gruplarında, HT komutanları çeşitli işlevleri yerine getiren astları kuvvetler olarak adlandırır. Daha küçük gruplamalarda, komutanlar bunlara eleman adını verir

.

 

A. Eylem İşlevleri

 

Eylem işlevi, belirli bir görevi fiilen yerine getiren bir dizi yetenek tarafından gerçekleştirilir. Belirli bir eylemi gerçekleştiren birimin veya birimler grubunun bir parçası, normalde bu eylemin amacını veya amacını gerçekleştiren birincil işlevi veya görevi yerine getirmekten sorumludur. Bu nedenle, çoğu genel anlamda, bu kısım eylem kuvveti veya eylem öğesi olarak adlandırılabilir. Bununla birlikte, çoğu durumda, daha yüksek komutan, daha yüksek komutanın görevinin amacına ulaşılmasına eşit olan, gerçekleştirmesi amaçlanan belirli işlevi tanımlayan, eylem kuvvetine veya unsuruna daha spesifik bir atama verecektir.

 

B. Olanak Sağlama

 

Etkinleştirme işlevi, eylem işlevini gerçekleştiren bu yeteneklere yardımcı olmak üzere hareket eden bir dizi yetenek tarafından gerçekleştirilir. Eylem işlevini yürüten kuvvet (ler) veya unsur (lar) ile ilgili olarak, örgütün diğer tüm bölümleri veya bir eylemi gerçekleştiren kuruluşların grupları, çeşitli türlerde etkinleştirme işlevleri sağlar. Bu nedenle, çoğu genel anlamda, bu parçaların her birine bir etkinleştiren kuvvet veya etkinleştiren öğe denilebilir. Bununla birlikte, bir etkinleştirme işlevi olan her bir alt kuvvet veya öğe, gerçekleştirdiği belirli işlevle daha açık bir şekilde tanımlanabilir.

 


Hibrit ve Gelecekteki Tehditler (3)