Kategoriler: Dergi,
Alt Kategoriler: Haziran,

        Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz’de Mavi Vatanımızın ve yavru vatanımız olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dostça komşuluk ilişkileri, NATO müttefiklik etiği çerçevesindeki makul ve samimi tutumuna rağmen Yunanistan tehditkar, tahrik eden, gerginliği tırmandırıcı ve hukuk tanımaz duruşuna maalesef devam etmekte ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik mantıksız ve izansız ithamlarını sürdürmektedir.

      Yunanistan, deniz ve hava harp araçlarıyla ‘gayri askerî statüdeki' adalara ilişkin hukuk dışı ihlalleri sürdürmektedir. Yunanistan sadece 2022 yılında 953 ihlal gerçekleştirmiştir. Yine bu dönemde söz konusu adalara 24’ü Yunanistan savunma bakan yardımcısı tarafından olmak üzere toplam 73 ziyaret gerçekleştirilmiştir. Yunan Devleti uluslararası hukukun ihlaline devam etmektedir. Ayrıca, Yunanistan’ın gayri askerî statüdeki adalara ilişkin sürdürdüğü tutum ve davranışlar, Lozan ve Paris Barış Antlaşmalarının gayri askerî statüye ilişkin hükümlerinin çiğnenmesidir. Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin caydırıcılık ve kararlılığı açısından, askeri tatbikatların güncellenerek ve yenilenerek yapılması elzemdir.

     Askerî tatbikatlar, askeri harekâtlar için yapılan muharebe talimlerinde askeri kaynakların kullanılması, savaşın etkilerinin araştırılması veya karşılıklı fiili harp hali olmadan operatif ve taktik seviyede harp stratejilerini test etmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, bir ordunun tüm askeri güçlerinin muharebe hazırlığına da katkıda bulunmaktadır. Kuşkusuz caydırıcılığın vurgulanması açısından da büyük önem taşımaktadır. Devletler, bölge ve dünya genelinde hem potansiyel ve mevcut düşmanlarına hem de kamuoyuna yönelik jeostratejik mesajları, yürüttükleri başarılı askeri tatbikatlar sayesinde vermektedirler.

    “EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı”, Türkiye’nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla 09 Mayıs-09 Haziran 2022 tarihleri arasında 2 safha hâlinde; Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi’nde icra edilmiştir.

    Tatbikatın Genel Konfigürasyonu

     Türk Silahlı Kuvvetlerinin son yıllarda gerçekleşen en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından olan EFES-2022 Tatbikatı’na Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, bakanlık ve kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra 37 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurlar iştirak etmiştir. Tatbikata katılım sağlayan ülkeler: ABD, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Burkina Faso, Çekya, Etiyopya, Fransa, Gambiya, Gürcistan, Irak, İngiltere, Italya, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Güney Kore, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Letonya, Libya, Macaristan, Malezya, Moğolistan, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Ruanda, Slovakya, Somali, Ürdün. Tatbikata 86 ülkeden askeri ateşe ve gözlemci davet edilmiştir. Tatbikata 1100’ü katılımcı ülkelerden olmak üzere 10 binden fazla personel katılım sağlamıştır. Dolayısıyla Efes 2022, tarihinin en geniş katılımlı tatbikatı olarak değerlendirilmektedir.

     EFES-2022 Tatbikatının amacı; birleşik ve müşterek harekâtta, katılımcı ülke unsurlarının verilecek askeri operatif ve taktik seviyedeki görevlerin tamamını kapsayacak şekilde harbe hazırlık seviyesinin geliştirilmesidir. Tatbikatta; muhtemel bir harp senaryosu kapsamında topçu atışları ile desteklenen amfibi harekât icra edilmiş; hedefler kara ateş destek vasıtaları, savaş uçakları ve taarruz helikopterleri ile etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, Özel Kuvvet Harekâtı'nın da tatbik edildiği EFES-2022'de gemiden hedefe manevra, havadan ikmal, muharebe arama kurtarma, meskûn mahal çatışma kabiliyetleri de sergilenmiştir.

       EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı’nda, yerlilik ve millîlik oranı yüzde 80’lere yaklaşan savunma sanayimizin ürettiği yüksek teknoloji ürünü silah sistemleri de üstün başarıyla test edilmiştir.

    Bu bağlamda kara harekât tatbikatında test edilen silahlarımız:

    KNT-76 Keskin Nişancı Tüfeği, Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (Kobra-2, Kirpi-2, Vuran), 106 mm. Havan, PROTON ELİC Tünel Tespit cihazı, PARS OMTAS Kuleli Tekerlekli Araç, KORNET (Kaplan), Kaideye Monteli Cirit (Sipahi), Patlayıcı Madde Şüpheli Cisim İmha Aracı (Kirpi-2) silah sistemleridir.

    Hava harekât tatbikatında test edilen silahlarımız:

    Akıncı TİHA, T-129 ATAK helikopterleri, S-70 ile 105 mm’lik obüs, 35 mm Modernize Çekili Top ve Ateş İdare Cihazı, Lazer Güdümlü Mühimmat, Hassas Güdüm Kitli Mühimmat silah sistemleridir.

   Deniz harekât tatbikatında test edilen silahlarımız:

   Vurucu İnsansız Hava Aracı, Deniz karakol uçağı talim torpidosu, Otonom sualtı aracı silah sistemleridir.

        TATBİKATIN HEDEFLERİ

        Askeri strateji, ulusal stratejinin belirlediği hedeflere ulaşmak için askeri gücün taktik ve operatif olarak planlanması, güncellenmesi ve gerekirse de kullanılmasıdır. Tatbikatlar bu ihtiyacın denenmesi açısından en mantıklı ve rasyonel faaliyetlerdir.

      EFES 2022 Tatbikatının hedefleri: birleşik ve müşterek harekatın planlanması, koordinasyonu ve icrası konusunda personeli yetiştirmek, karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek, birleşik ve müşterek harekatın, komuta kontrol usullerini, elektronik harp taktik ve tekniklerini, hava sahasının kontrol ve yönetim usullerini denemek ve geliştirmek, katılımcı ülkelerin kara, deniz ve hava kuvvetleri envanterindeki harp silah ve araçlarının birleşik ve müşterek bir harekatta müşterek kullanılma usul, taktik, yetenek ve tekniklerini denemek ve geliştirmek, birleşik ve müşterek harekatın lojistik desteğinin planlama ve icra esaslarını geliştirmek, siber savunma kapsamında farkındalık seviyesini artırmak, siber olaylara müdahale esaslarını test etmek ve ortak siber güvenlik anlayışı oluşturmak, tatbikata katılan birlikler arasında asimetrik tehditlere müşterek olarak karşı koyma, hibrit harekat icra etme imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek, kamu kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek olarak tanımlanmıştır.

     Binlerce yıllık geçmişi olan Türk Harp Tarihi bize göstermektedir ki bir savaşçının korunması ancak savaşla mümkündür. Türk Devleti, ulusal genetiği savaşçı bir ulusun kurduğu bir tarihsel organizasyondur. Türkler, tarih boyunca barışı ve istikrarı savunmuş; ama başka çare kalmadığında savaşçı bir strateji uygulamayı da bilmiştir. Köşesine çekilen bir ülkeyi koruyabilecek bir güç yoktur. En az kusurlu olan savunma modeli savaşa devam etmektir. Dolayısıyla, ilgili devlet kurumlarında muhtemel savaş tehditlerine yönelik farkındalık oluşturulması, yeni risk ve tehditler karşısında devletimizin mevcut müşterek harp, konvansiyonel harp, özel harp ve özel kuvvet unsurlarının amfibik, lojistik ve sayısal kapasitesinin daha da güçlendirilmesi ve güncellenmesi açısından tatbikatlar önemli bir fırsattır. EFES-2022 tatbikatı bu çerçeveden bakıldığında oldukça başarılı ve sıra dışı bir tatbikat olmuştur. Ayrıca, Yunanistan'a yönelik caydırıcı tutumun pekişmesi ve ilerleyen süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcılığı ve kararlılığının ortaya konulması açısından son derece somut ve verimli bir tatbikat olmuştur. Unutmamak gerekir ki askeri tatbikatlar, jeostratejinin en önemli laboratuvarıdır.

 


Efes 2022 Tatbikatının Jeostratejik Önemi