Kategoriler:
Alt Kategoriler:

Ad hoc diplomasi tek taraflı ve geçici nitelik taşıyan bir diplomasi türüdür. 15. yüzyıla kadar ad hoc(geçici) diplomasi kullanılmıştır. Ad hoc diplomasi ile belirli bir konuda bir devlet tarafından gönderilen elçilerin diplomatik eylemleri hayata geçirmeleri beklenir. Gerekli görüşmeler gerçekleştikten sonra elçiler ülkelerine geri dönerler.

 

Assertive Diplomacy – Dayatmacı Diplomasi

 

Koşullarını zorla karşı tarafa kabul ettirmeye ve baskıcı yöntemlere dayanan diplomasidir. Diplomasinin sorunları barış yoluyla ve karşılıklı ilişkileri geliştirmek, sorunlara çözüm bulmak amacıyla yönetilen bir süreç olduğunu düşünürsek dayatmacı diplomasi daha çok çözümü için iki tarafın karşılıklı ya da çözüme direnen tarafın tek taraflı gösterdiği direnci kırmak amacıyla güçlü olanın daha az güçlü olan karşısında elinde kozları kendi çıkarları doğrultusunda anlaşmaya zorlama durumunda ortaya çıkmaktadır.

 

Back-channel Diplomacy – Arka Kapı/Gizli Kanal Diplomasisi

 

Gizli kanal diplomasisi anlaşmazlık yaşanan taraflar arasında ilişkilerin resmi makamlar tarafından yürütülemediği durumlarda dahi gayrı resmi sıfata sahip kişiler tarafından devam ettirilmesi durumudur. Gizli kanal diplomasisinde zaman zaman iki devlet dışında arasında kanal ya da köprü vazifesi görebilecek üçüncü taraflar da etkin olarak rol alabilir.

Baseball Diplomacy – Beyzbol Diplomasisi

 

Ülkeler arasında ilişkileri geliştirmek ya da belli bir seviyede tutmak için sanat, spor ve kültür üzerine de ortaklıklar ve yeni deneyimlerin inşa edilmesine özen gösterilmektedir. Bu noktada iki ülkenin birbirinin kültürel ve tarihi kodlarını bilmesi önem taşımaktadır. Beyzbol diplomasisi de 1975 yılında ABD ve Küba arasında sert esen rüzgarları yumuşatmak amacıyla iki ülkenin beyzbol takımları arasında maç tertip etmek girişimleri sonucunda ortaya çıkan bir diplomasi çabası olarak tarihte yerini almıştır.

 

Bilateral Diplomacy – İki Yönlü Diplomasi

İki yönlü diplomasi diplomasinin doğasına uygun olarak birbiri ile ilişkide olan iki ülkenin var olan sorunlarını çözmek için karşılıklı olarak ilişkilerini geliştirerek simetrik bir iletişim inşa ettiği, iki yönlü olarak çıkarların korunduğu ve çözüm arayışına girildiği diplomasi türüdür.

 

 

Kaynakça

https://www.tuicakademi.org/devletlerarasi-iliskilerin-gelisimi-diplomasi-tarihi/

Ahmet Emin Dağ, Uluslararası İlişkiler Diplomasi Sözlüğü, Anka Yayınları, İstanbul,2004

 


Diplomasi Sözlüğü -2