Kategoriler: İstihbarat,
Alt Kategoriler: Haziran,

Devletler yahut devlet-dışı küresel aktörler ‘’İstihbarat’’ kavramını uzun yıllardır kullanımakta özellikle CIA, KGB ve MOSSAD gibi kuruluşlar devletlerinin politik çıkarlarına uygun araştırmalar yapmakta ve bilgi toplayarak askeri, güvenlik, ekonomi, siyasi, idari, enerji ve maden dahil birçok konuda ülkelerini yönlendirebilmektedirler. Hollywood filmlerinde de görüldüğü gibi istihbarat sadece şahısların yok edilmesi değil, her alanda devlet politikalarının güçlendirilmesi ve korunmasıdır. Filmlerde ‘’Dünyayı Kurtaran’’ rolünde yer alan ABD aslında subliminal mesajları ile beyinlerimizi zehiremekte ve sömürgeci zihniyetini filmlerinde de şirinlik yaparak kapatmaya çalışmaktadır. İnsan temelli istihbaratın yerini, medyanın yavaş yavaş alması ile istihbaratın elde edilmesi daha kolay hale gelmiş ve birden çok veri aynı kotada analiz edilebilir seviyeye ulaşmıştır.

 

İsrail Askeri İstihbaratına bağlı ‘’Unit 8200’’ adlı birimin astı konumunda olan ‘’Hatzav Birimi’’, OSINT(Açık Kaynaklı İstihbarat) toplamakla yükümlüdür. Büyük bir casusluk faaliyeti yürüten bu birimler, İsrail’in ‘’Vadedilmiş Kutsal Topraklar’’ ve ‘’Mescidi Aksa’nın Yahudileşmesi’’ne yönelik faaliyetlerinin devamını ve güvenliğini sağlamaktadır. Hatzav’ın etkinlik alanı o kadar geniştir ki dünyadaki medya kuruluşlarından (tv radyo gazete vs.) ve sosyal medyadan birçok bilgi toplanmakta askeri istihbari ve medyatik güç, tek elde toplanarak sıkı bir kontrol mekanizması olduğu aşikardır.

 

Lise ve üniversite yıllarında okutulan polinom, fonksiyon,türev,integral, kısmi diferansiyel denklemler gibi birçok matematiksel ifade, gerçek hayatta karşımıza mühendislik programlarında(Bilgisayar destekli tasarım ve hesaplamalar) çıkarken halbuki hiç farketmediğimiz/farkedemediğimiz şekilde Facebook ve Instagram gibi birçok sosyal medya sitelerinde algoritma olarak kullanılmakta Google ve Yandex arama motorlarında arattırılan kelimeler/ sayfalar, kullanılan hashtag ve etiketler, sosyal paylaşımlarda konum(lokasyonun) belirtilmesi, resim ve videolardaki şahsi ailevi yahut iş veya arkadaş çevreniz ile ilgili birçok paylaşımlar sayesinde istihbarat bilgisi toplanmaktadır. Merak ettiğiniz ürün ve sayfalar bu algoritma gereği ilgilendiğiniz ürün alışverişi tarafınıza reklam olarak sunulmakta, internet ortamında aranılan ve size sunulanlarla/sunulacak olanlar arasında bir etkileşim olduğu gerçeği barizdir. Bu algoritma o kadar zekice hazırlanmıştır ki ürün merakı ve alışverişi ile küresel güçlerin size sunduğu hem kapitalist tuzağa düşünüyorsunuz hem de isteyerek kendinizle ilgili birçok bilgiyi ifşa edip açık kaynaklı istihbarat elde edilmesine izin veriyorsunuz. Dolayısı ile yazılı ve görsel medyatik unsurların sayısal ifadelerle birleşmesi ve matematiksel olarak kesin sonuçlara ulaşılmasını ‘’Medya Mühendisliği’’ olarak tanımlayabilmek mümkündür.

 

Geçmiş dönem baz alındığımda Sultan 2. AbdülHamid, Osmanlı tahtında iken devri için ‘’İstibdat Dönemi’’ denilmektedir. Yanlışları zaafları var mıdır elbette ki vardır lakin 1876’dan 1909’a kadar 33 sene boyunca Yıldız Sarayı’ndan koca bir devlet yönetmek ve ‘’Yıldız İstihbarat Teşkilatı’’nı kurarak birçok gizli veri toplayıp bu verilerin doğruluğunu teyit edilmesine müteakiben analiz edip ortaya akılcı politikalar koymak enformasyonel bir zekanın eseri olup takdir edilesi bir durumdur. İstihbaratın ne kadar etkili olduğunu en iyi anlayan ve uygulayan nadir padişahlardandır.

 

Özellikle belirtmek isteriz ki; ABD, Rusya, Çin ve İsrail istihbarat servisleri sadece insan temelli bir anlayış değil devletlerinin tüm politikalarında etkin rol oynamaktadırlar. İran’ın Nükleer Fizik programından dolayı Mossad ilgili bilim adamlarını araştırıp suikast düzenliyorsa, Rusya halefi olduğu SSCB’nin eski etkin olduğu yerlerde hala aktif olmak istiyorsa, Amerika enerji(petrol ve doğalgaz) politikaları için Arap Baharı adı altında sinsi planlamalar yapmışsa aynı şekilde Yüce Türk Devleti de ulusal ve uluslararası stratejik hedefler ortaya koyarak ve Osmanlı’nın eski topraklarında her daim etkinliğini devam ettirerek bölgesel gücün yanı sıra küresel güç olmaya aday olabilmelidir. Türk Silahlı Kuvvetlerine(TSK) bağlı askeri istihbarat ve Milli İstihbarat Teşkilatımız(MİT) aynı MOSSAD ve CIA’deki gibi çok farklı konularda uzmanlık sahası oluşturarak gerek yerelde gerekte uluslararası camiada enerji maden sanayi iktisadi alanlarda politikalar geliştirmesi gerekmektedir. Sayısal zekaya sahip özellikle mühendis beyinlerin bu gibi önemli devlet kurumlarında çalışması halinde duygusallığa yer vermeyip analitik zeka ile hareket etmesi sonucunda nihai hedefler başarıya ulaşacaktır.

 

Muhaberesiz, Muharebe Olmaz. Muharebe sadece savaş alanında topla tüfek ile değil 21. Yüzyılda psikolojik harekat ve sıra dışı istihbarat usulleri ile mümkündür. Devletimizin tüm politikalarında her daim uzmanlaşmak ve liyakat esasına dayalı ehil insanların varlığı, Yüce Devletimizi ve Asil Milletimizi şahlandıracak, şanlı mazimizi ise onurlandıracaktır. Bu vesile ile Hürmetler…

 

 

KAYNAKÇA: Cyber Defense Project/Trend Analysis The Israeli Unit 8200 An OSINT-based study/ CSS Center for Security Studies /Zürich 2019/ Gelenekselden Dijitale İstihbarat ve Rus Dış Politikası/Demet Mangır,Sevda Küçükkırlı

 


DİJİTAL İSTİHBARAT TEKNOLOJİLERİ VE MEDYA MÜHENDİSLİĞİ