Kategoriler: Dergi, Savunma,
Alt Kategoriler: Haziran,

Saygıdeğer okurlarımız, 

Global Savunma’nın yeni bir sayısı ile tekrar karşınızdayız. 

Hepinize merhaba. 

 

Değerli okurlarımız, ilk sayımızdan itibaren dergimize olan samimi dilekleriniz ve beğenileriniz için sizlere gönülden teşekkür ederim. Savunma Sanayimizin ortak sesi olmak için yola çıktığımız günden bu yana, gerek firmalarımız gerekse kamuoyundan aldığımız övgüler bizleri onurlandırmakta ve güçlendirmektedir. 


 

Sizlerden gelen yoğun ilgi ve beğeni, yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu vesile ile siz kıymetli okurlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.


 

Her ülke, topraklarını korumak ve devamlılığını sağlamakla yükümlüdür. Her ülkenin vatandaşlarına güven ve istikrarı sağlayabilmesi için güçlü bir orduya ve bu orduyu finanse etmesine ihtiyaç vardır. 


 

Savunma hizmetine tahsis edilmiş askeri ve sivil personel harcamaları, savunma sanayi ile ilgili araç ve gereçlerin üretimi ve satın alınması, araçların bakım ve onarım giderleri, AR-GE harcamaları vs… Ülkenin iç ve dış güvenliğini sağlamak amacıyla ayırdığı bütçe savunmasına verdiği önemi gösterir.


 

Devletlerin, ülke bütünlüğüne yönelik tehditlere karşı hazırlıklı olması ya da tehdidin ortadan kaldırılması için refahı pahasına milli gelirden ayırdıkları savunma harcamaları, egemenlik ve ulusal varlığın devamı ve sürekliliği için önemlidir. Bu nedenle savunma harcamaları ülkelerin bütçelerinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. 


 

Türklerin tarih boyunca kurdukları en büyük devletlerden biri olan Osmanlı Devleti, dünyanın üç büyük kıtasında önemli topraklara ve stratejik noktalara sahip olup, yükselme döneminde devrinin tek süper devleti durumundaydı. Bunun sebebi; uyguladığı bilinçli politika, disiplinli ve güçlü bir askeri teşkilata sahip olması, idari siyasetteki inceliği, adilane davranışı, taassuptan uzak ve hoşgörüye dayanan bir dini anlayışa sahip olmasıdır. Osmanlı Devleti’nin gelişmesi, yeni toprak kazançları elde etmesi gelişigüzel değil, bir program dahilinde ve bilinçli bir biçimde gerçekleşmiştir.

MÜCADELE ANLAYIŞI VE ASKERİ İLİŞKİLERDE YENİ DEVRİM kavramıyla konuyu aynı incelikle irdeleyen Dergimizin yazarı ve Askeri Danışmanı E. Tümgeneral Ergüder Toptaş MÜCADELE ANLAYIŞI makalesi ile karşımızda. Mücadeleyi temel niteliklerindeki farklılıklara göre tasnif ederek, askerî ilişkilerde devrim konusunun, nesiller bağlamında değerlendiren bakış açısının yerinde ve gerçekçi olduğu düşünülmektedir. Askerî alanda/ilişkilerde devrim genel olarak mücadele tarzında köklü değişikliklerin meydana geldiği tarihi dönemeçleri ifade etmek, daha özel olarak da içinde bulunduğumuz dönemde halen süregelmekte olan ciddi değişimlerle ilgili durum ve tartışmaları ifade etmek için kullanılmaktadır.

Mücadele tarzında köklü değişiklikleri büyük oranda meydana getiren temel nedende; daha etkili, daha güçlü, daha değerli silah ve sistemlerin geliştirilmesinde kullanılan teknoloji vardır. Teknolojideki gelişmeler stratejilerden doktrinlere, teşkilatlanmadan eğitim ve öğretime kadar mücadeleyle ilgili ne varsa her boyutta ve seviyede etkili olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir. 


 

Geleceğin muharebe sahası şekillendirildiğinde görünen, otonom sistemler, robotlar ve akıllı sistemlerle birlikte askerlerin de kullanılacağı yönündedir. Harekâtın özelliğine göre başlangıçta belki robotları ve otonom sistemleri kullanacağız. Ancak asker, her zaman için sahada var olacaktır. Ele geçirdiğiniz hedefi nasıl kontrol edeceksiniz? Düzeni nasıl sağlayacaksınız? Robotlar arası bir savaş nasıl yönetilecektir? Bunun gibi sorular halen belirsizliğini korumaktadır. TEKNOLOJİ-İNSAN İKİLEMİ

HAREKÂT SAHASINDA ASKERİN GELECEĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER başlıklı makalesi ile Global Savunma Genel Yayın Danışmanı ve İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Erenel’in makalesini mutlaka okuyunuz.


 

Suç örgütleri, hedeflerine ulaşmak için suç eylemleri, terör taktikleri ve askeri açıdan geleneksel olmayan yöntemler kullanabilir. En iyi teknolojiye, ekipmana ve silahlara sahip olabilirler, çünkü onları satın alacak paraları olabilir. Suç örgütleri, savaş zamanı koşulları farklı türden kriminal eylemleri veya destek faaliyetlerini onaylamadıkça veya dikte etmedikçe, savaş zamanında yapılarını değiştirmezler. HİBRİT VE GELECEKTEKİ TEHDİTLER (2). Bölüm makalesi ile uzman yazarımız TOLGA BAŞKAN HİBRİT TEHDİT BİLEŞENLERİ ile yazısına devam etti.


 

Elektromanyetik spektrumlu silahların, beyin çalışmalarından faydalanarak, gri bölge savaşlarında gizli bir örtülü operasyon aracı olarak ilk kullanan Sovyetler Birliğidir. Rusların, gizemli “ Ağaçkakan” adı verilen radyo düşük frekanslı mikro dalga sinyalinin, Moskova’daki Amerikan konsolosunun merkezi sinir sistemi üzerinde denemeleri, CIA tarafından görevlendirilen bir uzman tarafından “Pandora Projesi” kapsamında araştırılarak ortaya çıkarılmıştır. Yazarımız Doç. Dr. A. İnci Sökmen ALACA HAVANA SENDROMU VE MİKRO DALGA SİLAHLARI makalesi ile konuya farklı bir bakış açısı getirdi.


 

ABD, yeni dönemde Taliban’ı Çin’e ve Rusya’ya; hatta İran’a karşı bir silah olarak ve kendi vekalet savaşını yürütecek bir piyon olarak kullanacak. ABD’nin bölge için planı sadece Taliban ile sınırlı değil, IŞİD militanlarını da bölgede kullanılacağını kaleme alan Yazarımız Dr. Barış Adıbelli, son yaşanan Ukrayna krizinde Rusya’ya karşı Ukrayna’ya cihatçı grupların getirildiği söylentileri de ABD’nin yeni stratejisini gösterme adına önemlidir dedi. Eğer doğruysa bu cihatçı grupların Afganistan’dan IŞİD militanları olması ihtimali yüksektir. ABD’nin yerel güçlerden kendisi için askeri güç oluşturma stratejisi Obama-Biden döneminde hayata geçirilmiş olması bugün Biden yönetiminin bu stratejiye sahip çıktığını gösterdiğini, AMERİKA’NIN EN UZUN SAVAŞI makalesiyle sizlerle 

Global Savunmada yazmaya başlayan Ahmet ÖVEN DİJİTAL İSTİHBARAT TEKNOLOJİLERİ ve MEDYA MÜHENDİSLİĞİ, Geleneksel istihbaratın yerini dijital istihbarat metodunun aldığını anlattığı makalesinde Hollywood filmlerinde de görüldüğü gibi istihbarat sadece şahısların yok edilmesi değil, her alanda devlet politikalarının güçlendirilmesi ve korunmasıdır. Filmlerde ‘’Dünyayı Kurtaran’’ rolünde yer alan ABD aslında subliminal mesajları ile beyinlerimizi zehirlemekte ve sömürgeci zihniyetini filmlerinde de şirinlik yaparak kapatmaya çalışmaktadır. 


 

Kuvvet Komutanlığı yapmış olan bir Amiralin sıklıkla kullandığı; "Critical Discourse Analysis" yani "Eleştirel Söylem Analizi" olarak tanımlanabilen daha başka bir tanımlama ile "Geriye giderek olayları zamanına göre analiz edilmesi." gerçeği geçmişte yaşanan hadiseleri doğru anlamaya katkı sağlar. ÇANAKKALE CEPHESİ'NDE MÜŞTEREK HAREKÂT KAPSAMINDA TÜRK HAVA KEŞİFLERİNİN 18 MART 1915 DENİZ ZAFERİNE KATKILARI-1 makalesi ile konuyu derinlemesine irdeleyen yazarımız Osman YALÇIN’ın bu makalesini okumamızı tavsiye ederim.


 

Dünyanın her zaman gündeminde olan ve üzerine birçok planlar yapılan Ortadoğu dergimizin de her zaman akış planında yer almaktadır. Bu bölgenin dengesini bozacak veya dengesini sağlayacak iki devlet göze çarpmaktadır. Birincisi İran diğerinin ise Mısır olduğu değerlendirilmektedir. Emperyal güçler bu bölgede bir hedefe ulaşmak istediklerinde bu iki devleti emelleri uğrunda yönlendirip, istedikleri eylemi yaptırabilmektedir.

İstinye Üniversitesi GÜVSAM Danışma Kurulu Üyesi Erol Demir ORTADOĞU ÜZERİNE makalesi ile dergimizde.


 

Dünya kamuoyu son günlerdeki Amerika Birleşik Devletlerindeki siyasal gelişmeleri izlemekte ve her yönü ile bu gösteri ve işgal girişimlerinin geleceğin dünyasının biçimlenmesinde ne gibi etki ve yansımalar yaratacağını, her yönü ile tartışmaktadır. A N A Ç E L İ Ş K İ 

U L U S D E V L E T L E R V E K Ü R E S E L Ş İ R K E T L E Rİ kaleme alan Prof.Dr. ANIL ÇEÇEN’in yazısı okumaya değer.


 

DİPLOMASİ ZAMANI makalesi ile Haber Müdürümüz Doç.Dr.Ece Baban ve Dünyadan ve Türkiye’den Helikopter Kazaları makalesini kaleme alan Kaptan Pilot ve Yazı Kurulu üyemiz Gökhan KARAKUŞ her zaman olduğu gibi yine okunası yazıları ile aramızda.


 

Bir sonra ki sayımızda görüşmek dileği ile 


 


Askeri İlişkilerde Yeni Devrim; MODERN SAVAŞLAR