Uluslararası finans kuruluşlarının, Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek herhangi bir enerji projesini, bölgesel entegrasyonu ve siyasi istikrarı dikkate alarak finanse etmesi gerektiği belirtildi.

 

ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi tarafından yayımlanan "Fiyattan Önce Değer: Akdeniz Gazını Finanse Ederken, Siyasi İstikrar ve Bölgesel Entegrasyona Öncelik Vermek" başlıklı raporda, Doğu Akdeniz'de siyasi çatışmalar yerine ortak stratejiler geliştirilerek bölgesel iş birliği potansiyelinin geliştirilmesinin önem taşıdığı ifade edildi. 

Doğu Akdeniz gazının ekonomik olarak hayata geçirilmesi zor bir emtia olarak değerlendirildiği çalışmada, Doğu Akdeniz Gaz Forumu (EMGF), bölgesel entegrasyona, sosyal barışa ve siyasi huzura meydan okuyan bir tehdit olarak değerlendirildi.

Raporda, Türkiye, Lübnan, Suriye ve Filistin gibi bölgede bulunan komşu ülkeleri dışlamak üzerine inşa edilen söz konusu forumun, daha savunmasız bir bölge yarattığına işaret edildi.

Projeler bölgedeki tüm ülkelerin çıkarlarına ve siyasi istikrara katkı sağlamalı

Raporda, Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek herhangi bir enerji projesinin bölgedeki tüm ülkelerin çıkarlarına ve siyasi istikrara katkı sağlaması gerektiği vurgulandı.

Bu büyüklükteki projeler enerji şirketleri tarafından hayata geçirildiği için uluslararası finans kuruluşlarının fonlarına ihtiyaç duyulduğu belirtilen raporda, bu kuruluşların Doğu Akdeniz'de uzun vadeli refah yaratan ve tüm ülkelerin ulusal çıkarlarını gözeten potansiyel projeleri finanse etmeleri, aksi yöndeki projelerin finansman ihtiyaçlarını ise reddetmeleri gerektiği bildirildi.

Enerji şirketlerinin geliştirdiği projeler üzerinde nihai söz sahibi olan uluslararası finans kuruluşlarının güçlerini harekete geçirmelerine ihtiyaç olduğu, bu yaklaşımın da kapsamlı ve karşılıklı bir anlayış gerektirdiği ifade edildi.

Raporda, yatırımcılara, Doğu Akdeniz gazının diğer ülkelerin siyasi ve ekonomik çıkarları açısından ne anlama geldiğini bilerek yatırım yapmaları tavsiye edildi.

Bölgedeki enerji potansiyelinin değerlendirilmesi için salt ekonomik yatırım koşullarına indirgenemeyecek uzun bir diyalog süreci gerektiğine vurgu yapıldı.

ABD merkezli düşünce kuruluşundan uluslararası finans kurumlarına \'Doğu Akdeniz\' tavsiyesi