Global Savunma Dergisi’nin kıymetli okuyucuları, Yepyeni bir sayımızla tekrar karşınızdayız. Merhaba.

Bir önceki sayımızda kapak konusu olarak seçtiğimiz HİBRİT SAVAŞLARI konusu siz okuyucularımız ve tüm kurumlardaki uzman takipçilerimiz tarafından çok beğenildi ve okundu. Dergimizin birçok satış noktalarımızda ilk haftalarda tükendiğini sizlerle paylaşmak isterim. İlgi ve alakanıza teşekkür ederim.

Tüm dünyayı birkaç aydır kasıp kavuran Korona virüsü üzerinden birçok algı savaşları da kendini göstermiş oldu. Yeni Dünya Düzeni’nde en etkili savaş olarak bilinen psikolojik savaş ve algı operasyonları her geçen zaman diliminde etkisini daha da artırmaktadır. Ulusları farklı bir şekilde yapılandıran bu savaşta kullanılan en etkili silah propaganda araçları olmaktadır.

Dünya kamuoyuna genel olarak baktığımızda önleyici savaş merkezlerinin yerel yönetimlere gerçekleştirdikleri operasyonlardan biri de Algı Operasyonları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu operasyonların birinci derecede hedefi, yerel yöneticilerdir. Yerel yöneticilerin problem tanımlamada yanılgıya düşürülmesi, yanlış teşhise yönlendirilmesi ancak Algı Operasyonları ile mümkün olmaktadır. Algı Operasyonları’nın, toplumların kültürel kodları hakkında ön yargılar oluşturmayı hedeflemesi kaçınılmazdır. Yerel toplumlara hakim kültürün politize olması, bu kültürün belli bir ideolojik kesime ait bir değere indirgenmesi aşikardır. Böylece kültürün, toplumun genel kabul görmüş bir değeri olma etkisini, yani inanç ve disiplin değerini yitirmesi ve toplumun da siyasi kalabalıklara dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

Algı yönetimi  ilk kez Amerika Savunma Departmanı  tarafından tanımlanmıştır. Tanımlama şu şekilde yapılmıştır:  İstihbarat sistemlerinin ve liderlerin resmi tahminleri, dış ilişkileri ve resmi eylemlerini etkilemenin yanında, toplumların duygularını, motivasyonlarını etkilemek amacıyla yapılan yayınlar ya da seçilen bilgileri göstergeleri inkar etme eylemidir.

Algı;  bireyler tarafından hisleri sayesinde edindikleri bilgileri anlamak ve içinde bulundukları dünyaya düzen sokmak, organize etmek ve yorumlama işlemidir. Yani insanın dünyaya açılan penceresidir, insanın çevresini görebilme şeklidir. Algı elamanlarının algılamasını sağlayan ve bu algının oluşmasında etkili olan belli başlı faktörler vardır. Buna en bariz örnek haber ise yine ABD’den geldi. Söz konusu haberde yukarıda sözünü ettiğim tüm argümanlar tek tek kullanılmış ve uygulanmıştır.

Şöyle ki:

Amerika’nın en büyük gazetelerinden olan New York Times’ın, Trump’ın korona virüs nedeniyle yürürlüğe soktuğu 30 gün boyunca Avrupa’dan gelen uçuşları durdurma kararını iki farklı, ancak ikisinde de cami bulunan Türkiye fotoğraflarıyla servis etmesi tam bir Algı Savaşları örneğidir. Hemen ardından CNN de aynı fotoğrafları paylaştı. Sağlık Bakanlığı ise Türkiye’de sadece 1 hasta olduğunu ve gerekli önlemlerin alındığını açıklamıştı.

New York Times’ın görsel tercihini eleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası. Koronavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor” dedi.

İlk olarak Taksim Meydanı›nda yapılan caminin dışarıdan çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan New York Times, daha sonra ise dezenfekte çalışması yapılan başka bir caminin içerden fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada da sıkça eleştirilen New York Times’ın, kısıtlama kapsamındaki ülkeler arasında yer almıyor olmasına rağmen Türkiye›den fotoğraflar kullanması protesto edilmişti.

Elinizdeki son sayımızda tüm yazarlarımızın titizlikle hazırladığı kapak konumuzu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı aynı zamanda Global Savunma’nın da Yayın Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu, Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Global Savunma Yayın Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ece Baban, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, SODİGEM uzmanları Fatih Özer, K. Seda Durmuş, Canberk Çevik ve Enes Çınar. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın ortak kaleme aldıkları makalelerimizi ilgiyle okuyacağınızı ümit etmekteyim.

Dergimizde ayrıca yer alan diğer konularımız ise yine siz kıymetli okuyucularımızın beğenisine sunulmuştur. Özellikle “İdlib ve Türkiye” makalesi konusunu derinlemesine irdeleyen yazarımız, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve Dergimizin Yayın Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar’ın Asılsız Ermeni Soykırım İddialarına Bir Başka Gözle Yaklaşım yaparak “Savaş Çekirgesi Ohannes Zakaryan” makalesini ilgiyle okumanızı tavsiye ederim. Dergimizin sürekli yazarları arasında yer alan ve beğeniyle takip edilen bir diğer yazarımız ise Telefoncular Çelik AŞ Gen. Md. Yrd. Dr. Ali Serdar Mete, “Dünden Bugüne Türk Ordusunda Makineli Tüfekler”i yazdı. Terörizm ve Güvenlik Uzmanı Dr. Necdet Özçelik ise “Barış Kalkanı Harekatı: SİHA’ların Düşük Yoğunluklu Çatışmalardan Konvansiyonel Muharebelere Taktiksel Entegrasyonu” konusunu yine sizler için kaleme aldı.

Global Savunma için büyük bir heyecan ve özveri ile katkıda bulunan adını sayamadığım tüm yazarlarımıza siz okuyucularımızın huzurunda kendilerine teşekkürü bir borç bilirim. Bir sonraki sayımızda görüşmek ümidi ile. Saygılarımla…

7. Sayı Editörden