Kategoriler: Dergi,
Alt Kategoriler: Aralık,

Saygıdeğer okurlarımız,

Global Savunma’nın yeni bir sayısı ile tekrar karşınızdayız.

Hepinizi muhabbetle selamlıyorum…

Basın, milletin müşterek sesidir.

 

Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlıbaşına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir. (1922)

                                                                                         Mustafa Kemal Atatürk

 

 

 

Sevgili okuyucularımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, Basın milletin müşterek sesidir söylemi bizim için önemli bir şiardır. Meslek hayatımız boyunca edindiğimiz bilgi birikim ve tecrübelerimizle sizlere en iyiyi, en doğruyu ve en güvenilir bilgiyi vermeye gayret ediyoruz. Yayın hayatımıza başladığımız günden bugüne kadar yayın politikamızdan ve kalitemizden en ufak bir taviz vermeden sizlerin karşısına geliyoruz.

Bu doğrultuda siz değerli okurlarımızdan aldığımız beğeni, tebrik ve taktirlerinize layık olamaya çalıştığımızı buradan sizlere bildirmek isterim.

 

Ülkemizde böylesi bir yayın organının süreli olarak hayatta kalması siz kıymetli okurlarımızın desteği ile mümkündür. Ele aldığımız konular ve gündeme getirdiğimiz kapak konularımızın ne denli etkili olduğunu görmek biz dolayısıyla Global Savunma ailesini ne kadar mutlu ettiğini sizlerle paylaşmak isterim.

 

Pandemi kısıtlamasıyla birlikte yılın son çeyreğinde Savunma Sanayimiz adına çok başarılı gelişmeler yaşandı. Özellikle dünyanın gözünün çevrildiği İDEF’21 fuarı bu bağlamda ülkemizin gururu olmuştur. Hemen sonrasında gözlerimizi gökyüzüne çevirdiğimiz ve ayakları yere basmayan fuar Teknofest ise yüreğimizi bir kez daha kabartırken, savaş uçaklarımız ile Solo Türk ve Türk Yıldızları gösteri ekibi kulaklarımızın adeta pasını sildi. Tüm bunları son birkaç aya sığdıran ve gururlanmamıza neden olan savunma sanayimizi sizlerin huzurunda bir kez daha kutlarım.

 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi öncülüğünde Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Platformunun düzenlediği Siber Güvenlik Haftası ise yıla damgasını vuran bir etkinlik oldu. Derginiz tüm fuarların yanı sıra bu etkinliğinde Basın sponsoru olarak yerini almıştır. Bu çalışmalarımız ve desteklerimizden ötürü Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay tarafından dergimiz plaketle ödüllendirilmiştir.  Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarım.

 

Koskoca bir yılı daha geride bırakmanın hüsnünü ve gururunu aynı anda yaşadığımız şu günlerde. Yıl boyunca yayımladığımız ve kapak dosyası yaptığımız tüm konularımız tüm çevrelerce dikkatle okundu ve çok beğenildi. Her sayımızın içerik ve dosya haberlerine siz okuyucularımızdan gelen beğeniler ise bizleri daha da çok sevindirdi ve çalışmalarımıza bu mutluluğu yansıtarak daha da iyisini yapma gayretini elimizden hiç bırakmadık. Tüm yazarlarımız, yayın kurulu ve yazı kurulu üyelerimiz adına her birinize tekrar teşekkürlerimi sunarım.

Lojistik kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğünde anlamı, “geri hizmet” olarak tanımlanmıştır. TDK sözlüğünde lojistik, kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, hizmetin ve enformasyonun çıkış noktasından varış noktasına kadar taşınmasının güvenli, etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve uygulanması olarak tanımlanmaktadır.

 

Tarihin ilk zamanlarında orduların tedariki yağmacılık ve toplayıcılıkla sağlanıyordu. Özellikle yiyecek ve hayvan yemleri için oldukça etkili bir yöntemdi, ancak bir bölgede uzun zaman boyunca kalmak kaynakları tüketiyordu ve orduları hareket etmeye ya da farklı bir yöntemle tedariklerini sağlamaya zorluyordu. Kullanılan ikinci bir yöntem ise, ordunun ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği malzemeleri gemiler, yük hayvanları ve vagonlar aracılığıyla ya da sırtlarında taşıyarak yanlarında getirmeleriydi. Kapak dosyamızın ilk makalesini teşkil eden ve Yazarımız Tolga Başkan’ın çalışması olan LOJİSTİK: ASKERİ GÜCÜN CAN DAMARI, ENTEGRE LOJİSTİK DESTEK ve ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİNİN TÜRK SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ÖNEMİ ni kaleme alan diğer yazarımız Dr. Ömer Faruk TUNÇBİLEK’ in makalesini ilgiyle okuyacağınızı ümit ediyorum.

 

Yazılarıyla bundan sonra Global Savunma kadrosuna katılan Prof. Dr. Fahrettin Öztürk ilk makalesi ile sayfalarımızda. Yazarımız, Gelecek yıllarda hava araçları ve motor yatırımları düşünüldüğünde titanyum ve alaşımları mutlaka çalışma yapılması gerekliliğine vurgu yaparak  HAVACILIK ENDÜSTRİSİNDE TİTANYUM’ un önemine dikkat çekti.

Daimi yazarımız Arif Emre ÖRÜN YENİ NESİL MÜHENDİSLİK MEKTEPLİ ve ALAYLI EĞİTİM konusunu dile getirdiği incelemesinde, yetişmiş nitelikli insan kaynağı noksanlığı, medeniyetimizin batı dünyasından ilmi manada geriye düştüğü yaklaşık 150 yıldır sürede çözümü aranan bir davanın detaylarını makalesinde anlattı.

 

Günümüzde küresel göç hareketlerini bölgeler arasında tarihte daha önce görülmemiş düzeydeki gelir dağılımı farklılığı ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki şiddet ve istikrarsızlıkların yönlendirdiğine dikkat çeken Yayın Kurulu Üyemiz Doç. Dr. Hasan CANPOLAT,  GÖÇÜN ASİMETRİK BİR GÜÇ OLARAK KULLANILMASI BAĞLAMINDA SURİYE’DEN GÖÇÜN DEĞERLENDİRİLMESİ konusunu kaleme aldı.

 

Global Savunma ailesine katılan bir diğer isim de Ortadoğu Uzmanı Haydar Oruç oldu. Oruç ilk makalesinde İsrail’in, dini, siyasi ve stratejik hedefleri doğrultusunda büyük İsrail hedefine ulaşmak için dünyada emsali görülmemiş bir şekilde sınırlarını genişlettiğini, İSRAİL’İN FİLİSTİN İŞGALİNİ MEŞRULAŞTIRMA ARACI: YAHUDİ YERLEŞİMCİLER yazısı ile derginizde

GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA ARKTİK BÖLGESİ’NE YAKINDAN BİR BAKIŞ yapan yazarımız Dr. Öğr. Üyesi Ebru CAYMAZ, Arktik Bölgesi, insan kökenli iklim değişikliğinin olumsuz sonuçları nedeniyle son yıllarda sıklıkla gündeme geldiğine dikkat çekti.

 

Büyük imparatorluklar aracılığı ile Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarının önemli bölgelerinde devletler ve imparatorluklar kurma şansını elde eden Türkler, bir anlamda da tarih öncesi dönemlerden gelen uygarlık birikimini yirmi birinci yüzyıla taşımışlardır.  TÜRK DÜNYASI BÜTÜNLESŞİYOR makalesi ile Prof. Dr. ANIL ÇEÇEN de Global Savunmada.

 

Osmanlı İmparatorluğu Balkanlar’da gelişmiş ve üç kıtaya hükmetmiştir. Osmanlıların Edirne Fethi’ni milat alacak olursak yaklaşık beş yüz elli yıl bölgede hâkim olmuşlardır. Bu hâkimiyet kılıç gölgesinde, zorbalığa dayalı bir hakimiyetten ziyade dönemin şartlarına, bölge halkının yapısına ve inançlara saygılı bir hakimiyet olarak kendini göstermiştir. Makalesini BALKANLAR ÜZERİNE yazan Erol Demir de bu sayıda bizlerle

 

Yazarımız Doç. Dr. Fahri Erenel 7 NCİ  İSTANBUL GÜVENLİK KONFERANSININ ARDINDA başlığı ile zirvede ele alınan konuları sayfalarımıza taşıdı. Büyük güçler ve güçlü ekonomiler kadar, yükselen güçler olarak tanımlanan ülkelerin de yeni yaklaşım ve yöntemlerle yakın takibini öngören konferans; hem karar alıcılara politika seçenekleri üretilmesi, hem de akademik faaliyetlerin bu konuya yönlendirilmesi açısından önem taşımaktadır.

 

Bir sonra ki sayımız da görüşmek dileğiyle

 

 

 

 

 

 

 

 

 


28. SAYI LOJİSTİK: ASKERİ GÜCÜN CAN DAMARI